Talande webbLyssna

Kvalitet i skolan

Barn och elever i Värmdö ska få en så bra skolgång som möjligt. För att se till detta finns bland annat styrande dokument som reglerar hur skolan ska arbeta. Det genomförs även tillsyn av skolorna regelbundet, samt enkätundersökningar där elever och föräldrar själva får säga vad de tycker.

Nationella styrande dokument

I alla förskolor och skolor är det Skollagen som ligger till grunden för arbetet. I Skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. Den anger också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Till stöd för att följa regelverket har Skolverket tagit fram allmänna råd och juridiska vägledningar.

Kommunens styrande dokument

Utöver vad som står i Skollagen har Värmdö kommun även egna bestämmelser som reglerar hur arbetet i de kommunala förskolorna och skolorna ska bedrivas på ett bra, kvalitetsmässigt sätt.

Kundundersökning

Flera kommuner i Stockholmsområdet, däribland Värmdö, deltar i VÅGA VISA. Detta är ett samarbete kring utvärdering och uppföljning av kvalitet inom barnomsorg och utbildning. Kommunerna samverkar för att genomföra en årlig kundundersökning i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola. Undersökningen genomförs på samma sätt i alla kommuner och flertalet frågor är gemensamma. 

Nedan hittar du en sammanställning med rangordning av enkätsvaren för 2016:

Enkätsvar 2016 - Föräldrar familjedaghem

Enkätsvar 2016 - Föräldrar förskola

Enkätsvar 2016 - Föräldrar förskoleklass

Enkätsvar 2016 - Föräldrar åk 3

Enkätsvar 2016 - Föräldrar åk 5

Enkätsvar 2016 - Elever åk 3

Enkätsvar 2016 - Elever åk 5

Enkätsvar 2016 - Elever åk 8


Skolinspektionen gör tillsyn

Alla Sveriges skolor ska genomgå en regelbunden tillsyn av Skolinspektionen under en period av 4,5 år. Granskningen går till på samma sätt i alla kommuner.

Huvudinriktningen på tillsynen är förbättringsarbete. Det innebär att Skolinspektionen ger klara och tydliga besked om vilka brister man funnit, så att dessa kan åtgärdas.

När tillsynen på en skola är klar får skolan tillbaka en helhetsbedömning, som ger en kort sammanfattande bild av hela skolan. Varje rektor får också en muntlig återkoppling. Därefter fattas ett kommunbeslut för de kommunala skolorna och i samband med det får alla föräldrar ett informationsbrev som berättar om resultatet.

Skolinspektionens beslut och rapporterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverket samlar resultat

Skolverket samlar information om skolors kvalitet och resultat på webbplatsen SIRIS. Här finns mycket av den information som staten har bestämt att skolor och de ytterst ansvariga för verksamheten - kommuner eller fristående huvudmän - ska lämna om sin verksamhet. Den största delen av uppgifterna presenteras på skolnivå, vilket gör det möjligt att t.ex. följa en enskild skolas resultat över tiden. Självklart presenteras inte några uppgifter om enskilda elever.

SIRIS - information om skolors kvalitet och resultatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna jämförelser av SKL

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför årliga jämförelser av resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.

Öppna jämförelser för grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2019-12-21

Kontakt

Kontakt - Värmdö kommun
  • Väg 222 delvis avstängd
    18.03 Fortsatt trafikstörningar på SkurubronTrafikverket meddelar att Skurubron åter är öppen för trafik, dock förekommer det ännu en del begränsningar som leder till köer.Alla kommunala förskolor har öppet tills alla barn är hämtade. Vi uppmanar till att försöka hjälpa varandra med hämtningar i skolor och förskolor. Du kan själv hålla dig uppdaterad om trafikläget på www.trafiken.nu samt kollektivtrafi...
    Mer information

Kontakta Värmdö kommun

Välkommen att kontakta kommunen på det sätt som passar dig bäst! Här hittar du bland annat våra kontaktuppgifter, vårt organisationsnummer samt information om fakturering.

Kundforum - fråga dygnet runt

I kommunens digitala kundforum kan du stäla en fråga dygnet runt. Ifall samma fråga redan ställts och besvarats kan du får svar på frågan direkt - i annat fall får du svar under vanlig kontorstid.

Gå till Kundforumlänk till annan webbplats

Synpunkter, förslag och klagomål

Vill du hjälpa oss bli bättre? Använd ett av våra e-formulär för att ta kontakt.

Mer om synpunkter, förslag och klagomål

Servicecenter

Har du allmänna frågor om kommunens verksamheter är du välkommen att ringa eller mejla servicecenter.

Telefonnummer: 08-570 470 00

E-post: varmdo.kommun@varmdo.se

Kommunhuset

Du är varmt välkommen att besöka oss i kommunhuset!

Kommunhuset
Skogsbovägen 9–11
Gustavsberg

Värmdö kommun

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (se karta) 

Öppettider

Följande öppettider gäller för servicecenter och kommunhuset:

Måndag–onsdag 08:00–17:00
Torsdag 08:00–19:00
Fredag 08:00–17.00
Telefonnummer 08-570 470 00

Se även öppettider för särskilda funktioner nedan.

Avvikande öppettider 

Postadress

Värmdö kommun
134 81 Gustavsberg

Välkommen på drop-in!

Vi har flera drop-in i kommunhuset där du kan få hjälp med ditt ärende. Vissa tider på året har kommunhuset öppettider som gör att drop-in uteblir, bland annat dagar före röd dag.

Bygg- och strandskydds-drop-in

Har du frågor som rör strandskydd, bygglov eller små avlopp är du välkommen på drop-in på jämna torsdagar. Där kan du ställa dina allmänna frågor till våra handläggare. Du behöver inte boka tid.

Rådgivningstiden begränsas till 10 minuter per besökare när det uppstår kö.

Rådgivningen stänger kl. 19:00 oavsett om det står besökare i kö, därför delas inga kölappar ut efter kl. 18:30.

När och var: jämna torsdagar 14:00–19:00 i kommunhuset, Gustavsberg.

Sfi-, samt studie- och yrkesväglednings-drop-in

Har du frågor som rör vuxenutbildning eller Sfi är du välkommen på drop-in, där kan du ställa dina frågor till våra studie- och yrkesvägledare.

När och var: tisdagar 13:00-14:00, onsdagar 10:00-11:00, torsdagar 17:00-18:00 i kommunhuset, Gustavsberg.

Drop-in hos integrationshandläggare

Varje onsdag har våra integrationshandläggare drop-in för dig som är nyanländ till Sverige. Där finns även språkstöd på de vanligaste språken. På drop-in kan du ställa frågor som handlar om din etablering i Värmdö.

Du behöver inte boka någon tid. När du kommer till kommunen finns det anmälningslista i Servicecenter där du anmäler dig till din handläggare. Integrationshandläggarna tar sedan emot besökare i turordning.

När och var: onsdagar 13:00-15:00 i kommunhuset, Gustavsberg.

Felanmälan

Vill du anmäla ett fel, exempelvis på gata, park, avlopp eller hyreslokaler? Använd då en av våra e-tjänster.

Gör felanmälan via e-tjänst

Faktura och bankinfo

Mer information om fakturor

Frågor om överförmyndare, god man eller förvaltare

Från och med 1 december 2019 har Värmdö och Nacka kommun samt Vaxholms stad ingått ett gemensamt samverkansavtal för hantering av överförmyndarfrågor. Detta innebär att Nacka kommuns överförmyndarenhet ansvarar på uppdrag av överförmyndarnämnden Värmdö och Vaxholm för hanteringen av samtliga överförmyndarärenden.

Du är välkommen att kontakta Nacka kommuns överförmyndarenhet på telefonnummer 08-718 92 12.

Telefontider:

Måndag–torsdag 10:00–12:00 samt 13:00-15:00
Fredag 10:00-12:00

Postadress:

Nacka kommun

Överförmyndarenheten

Nacka kommun

131 81 Nacka

 

Besöksadress:

Granitvägen 15

131 81 Nacka

Arbete och försörjning

Måndag–tisdag 09:00–10:00
Torsdag–fredag 09:00–10:00

Du ringer via kommunens servicecenter: 08-570 470 00

Barn och ungdom - mottagningsenhet

Måndag–onsdag 08:00–12:00 och 13:00–16:00
Torsdag 08:00–12:00 och 13:00–18:00
Fredag 08:00–14:00

Du ringer via kommunens servicecenter: 08-570 470 00

Socialjour (brådskande ärenden utanför kontorstid)

Måndag–torsdag 16:00–02:00
Fredag 14:00–02:00
Lördag–söndag 16:00–02:00

Du kan få hjälp med sådant som inte kan vänta till nästa vardag. Det kan gälla till exempel:

  • barn och ungdomar som far illa
  • insatser för våldsutsatta kvinnor med råd och stöd, skyddat boende
  • akut behov av logi
  • insatser för missbrukare
  • råd och stöd vid oro kring barn och ungdomar

Försörjningsstöd handläggs inte under kvällar, nätter eller helger.
Telefonnummer: 08-718 76 40

Allmänna nödnummer

Här är de nödnummer som gäller i hela landet:

112 - Nödnummer vid fara för liv, egendom eller miljö

1177 - Sjukvårdsrådgivning

113 13 - Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser


Mer kontaktinformation