Talande webbLyssna

Frågor och svar "Söka skola 19/20"

I januari är det dags för många barn att söka skola inför nästa läsår. Här hittar du svar på vanliga frågor om ansökan.

Vem ska söka skola i januari?

  • Ditt barn ska börja i förskoleklass.
  • Ditt barn ska börja i årskurs 1 utan att ha gått i en förskoleklass tidigare.
  • Ditt barns nuvarande skola inte erbjuder undervisning i högre årskurs.

Ni som blivit erbjudna plats och accepterat den på en fristående skola gör också skolvalet via kommunens e-tjänst. Observera att de fristående skolorna har egna köer.

  

När vet jag vilken skola mitt barn tillhör?

Ni ser er grundplacering när ni loggar in i e-tjänsten för ansökan. Ansökan är öppen 21 januari till 3 februari.


Påverkar mitt val av skola möjligheten till skolskjuts?

Ja. Har du valt en annan skola än den som kommunen skulle placerat dig vid kan du beviljas skolskjuts, om det inte innebär en merkostnad för kommunen eller är svårt att ordna. Mer om skolskjuts.


Vad händer om jag flyttar inom kommunen under våren?

Om du flyttar under våren och önskar skola i ditt nya område är du inte garanterad en plats men prioriteras bland övriga sökande. Använd blanketten "Ansökan till kommunal skola".


När får jag besked om vilken skola mitt barn blivit antagen till?

Under vecka 12 skickas beskeden ut från skolorna.


Jag accepterar mitt barns grundplacering. Måste jag ändå göra en ansökan?

Ja, genom att bekräfta att du vill ha din plats vet skolan att de inte kan ge platsen till ett annat barn. Vissa skolor har fler sökande än det finns platser.


Jag har fått besked från en friskola att jag är antagen. Måste jag ändå göra en ansökan?

Ja, alla måste göra en ansökan. Detta är för att vi ska vara säkra på att val har gjorts för alla barn och att vi gör en korrekt prioritering bland de som önskar en annan skola än den de grundplacerats i.


Gäller syskonförtur om det finns fler elever som vill gå på en viss skola än det finns platser?

Ja, syskonförtur gäller som urvalsgrund 3 vid val till förskoleklass och årskurs 1 om det är för många elever som söker till en viss skola. Läs mer om de fullständiga urvalsgrunderna i kommunens riktlinjer för antagning. 

Behöver jag ansöka om fritidshemsplats för mitt barn?

Om ditt barn är inskrivet på en kommunal förskola eller i pedagogisk omsorg den sista juli och ska börja i en kommunal skola får du automatiskt en fritidshemsplats från den första augusti i den skolan.

Om ditt barn är inskrivet på ett kommunalt fritidshem sista juli flyttas platsen automatiskt med om du börjar i en annan kommunal skola.

För övriga barn måste en ansökan om fritidshemsplats göras till kommunen. Det kan du göra först efter att du fått besked om plats i mottagande skola.

Gör en ansökan om fritidshemsplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Hur gör jag för att få e-legitimation?

Information om hur du skaffar en e-legitimation hittar du på www.elegitimation.se. Du kan även få information via din bank. Information om Mobilt BankID hittar du på www.bankid.com.


Vem kontaktar jag för att få hjälp med ansökan?

I första hand kontaktar du Värmdö kommun på tel: 08-570  470 00 eller via e-post till varmdo.kommun@varmdo.se.

Senast publicerad: 2019-10-04

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument