• Vattenläcka Ingarö
    På grund av gårdagens vattenläcka på Ingarö kan det fortfarande förekomma brunt vatten.
    Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Tack för ert tålamod!

    Mer information

Tillbaka till skolan

Hösten 2017 startade Värmdö kommun ett projekt för att få skolfrånvarande grundskoleelever tillbaka till skolan. Genom att ett snabbt behovsanpassat stöd sätts in, ska skolfrånvaron minska.

Tillbaka till skolan är en verksamhet som riktar sig till grund­skoleelever (förskoleklass till årskurs nio) som är skrivna i Värm­dö Kommun.

Verksamhetens uppdrag är att arbeta med elever som har problematisk skolfrånvaro.

Tillbaka till skolan syftar till att öka skolnärvaro samt mins­ka isolering och utanförskap.

Föräldrar och skola ansöker tillsammans genom att fylla i ett ansökningsformulär som skickas via säkermail till teamet.