Tyck till
Talande webbLyssna

Inackorderingsbidrag

Om du måste bo på en annan ort när du studerar på gymnasiet kan du ha rätt till inackorderingsbidrag. I bidraget inräknas ekonomiskt stöd till boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Du kan inte söka ytterligare reseersättning utöver inackorderingsbidraget.

 

Kommunalt inackorderingsbidrag eller inackorderingstillägg från CSN?

Du kan få inackorderingsbidrag från Värmdö kommun om den skola du ska studera på är en kommunal eller landstingskommunal skola. Om det är en fristående skola kan du inte söka bidrag från kommunen, men du kan få inackorderingstillägg från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Mer information om inackorderingstillägg (CSN)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan jag få kommunalt inackorderingsbidrag?

För att vara berättigad till bidraget måste du uppfylla nedanstående kriterier:

  1. Du måste vara folkbokförd i Värmdö kommun.
  2. Du måste vara mottagen till din utbildning i första hand.
  3. Du får vara högst 20 år gammal. Bidrag utgår t o m vårterminen det år du fyller 20.
  4. Du måste studera på heltid.
  5. Restiden mellan folkbokföringsbostaden och skolan ska uppgå till minst 2 timmar med allmän linjetrafik.

Om några av omständigheterna ovan ändras måste du meddela detta till Värmdö kommun. Bidrag som utbetalats på felaktiga grunder ska återbetalas.

Hur ansöker jag?

Inackorderingsbidrag söks på nytt för varje läsår och görs enklast via kommunens e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Alternativt kan blanketten "Ansökan om kommunalt inackorderingsbidrag" användas.

Bidraget beviljas med ett fast belopp motsvarande 1/30 av basbeloppet. Avslag kan överklagas inom tre veckor från det att beslut har meddelats. 

När och hur betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut månadsvis den 25:e varje månad. Fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen förutsatt att ansökan kommit in i tid. Det finns ingen möjlighet att få bidrag retroaktivt.Om du är myndig får du bidraget utbetalat till dig själv, i annat fall får dina vårdnadshavare utbetalningen.

Senast publicerad: 2019-12-11