Talande webbLyssna

Klagomål på kommunal förskola eller skola

Förhoppningsvis är du nöjd med Värmdös kommunala verksamheter, men om du är missnöjd bör du i första hand framföra dina klagomål till den personal som arbetar i förskolan/skolan eller i pedagogisk omsorg/öppen förskola.

Så framför du ditt klagomål

Klagomål kan framföras både muntligt och skriftligt. I första hand ska du vända dig till verksamheten så att personalen först får bemöta dina synpunkter/klagomål. Om du känner att ditt klagomål inte tas om hand eller om du är missnöjd med hur det tas om hand kan du ta nästa steg.

  1. Framför i första hand klagomålet/synpunkten till den personal som du tycker har gjort fel.
  2. I andra hand kan du vända dig till förskolechef/rektor, direkt eller via webben Synpunkter och klagomållänk till annan webbplats eller alternativt på blankett som du får av personalen i förskolan/skolan. Förskolechefen/rektor ska svara dig inom 14 dagar.
  3. Om förskolechef/rektor har svarat dig via e-post kan du följa länken i svaret och framföra dina klagomål. Du kan också ringa Värmdö kommuns växel, 08-570 470 00 och berätta om ditt ärende för att bli kopplad till rätt person.

Om du ändå inte är nöjd, eller om problemen kvarstår kan du vända dig till Skolinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (anmälningsärenden).Senast publicerad: 2018-06-11