Tyck till
Talande webbLyssna

Överklaga beslut om skolskjuts

Om du är missnöjd med beslutet om skolskjuts kan du överklaga.

Det finns två olika typer av överklaganden; förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär

Om ditt barn går i den skolan som kommunen hänvisat till (grundplaceringsskola) så kan du överklaga enligt det som kallas för förvaltningsbesvär (avser beslut som är fattade enligt 1a stycket 10:32 och 11:31 i Skollagen).

Ditt överklagande ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet.

Läs mer om hur du överklagar genom förvaltningsbesvär här.

Laglighetsprövning

Om ditt barn går i en annan skola än den kommunen hänvisat till (grundplaceringsskola) så kan du överklaga enligt det som kallas för laglighetsprövning (avser beslut som är fattade enligt 2a stycket 10:32 och 11:31 i Skollagen).

Läs mer om hur du överklaga enligt laglighetsprövning.

Ditt överklagande ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet.

Senast publicerad: 2018-03-07