Talande webbLyssna

Förskola

Här samlas information och material som du som som anordnare av förskola i Värmdö kommun kan vara i behov av.

Ersättningar

Skolpeng

Förskolor och pedagogiska verksamheter får en skolpeng för varje barn som är folkbokfört i Värmdö kommun och inskrivet i verksamheten.

Se aktuella belopp för 2019

Belopp för 2019.

Det är viktigt att avdelningen för styrning och kvalitet får korrekta uppgifter från verksamhet om antal barn.

Är din enhet med i Värmdö kommuns automatiska system för utbetalning av ersättning för barn i förskola?

Underlag för ersättning hittar ni här:
Lifecare – Visa ersättningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att logga in krävs e-legitimation såsom bank-id eller Mobilt bank-id.


Socioekonomisk tilldelning

Den socioekonomiska tilldelningen utbetalas till anordnare av förskola och pedagogisk omsorg. Modellen för resursfördelningen syftar till att jämna ut skillnader utifrån barngruppers  socioekonomiska sammansättning.

Tilläggsbelopp 

Fristående och kommunala förskolor kan söka ekonomiskt bidrag för barn med omfattande behov av särskilt stöd. Sökt tilläggsbelopp ska avse stödåtgärder som är extraordinära. Ersättningen till stödet ska vara kopplat till varje enskilt barn samt barnets behov och förutsättningar.

Ansök här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Nivåer / år / månad

Nivå  

kronor/helår 2019

kronor/månad

1

111 504

9292

2

167 256

13 938

3

222 806

18 567

4

278 558

23 213

5

334 310

27 859

Starta och driva fristående förskola

Alla som planerar att starta en skola eller förskola är skyldiga att sex veckor i förväg göra en anmälan till kommunens bygg-och miljöavdelning. Förskolor och skolor är anmälningspliktiga enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, §38.

Miljöavdelningen bedriver regelbundet tillsyn på alla kommunens skolor och förskolor, vilket sker vartannat år. Vid inspektionen kontrolleras bland annat skolan eller förskolans egenkontrollprogram som måste finnas skriftligt i verksamheten enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll. Verksamhetens egenkontrollprogram ska bland annat innehålla följande rutiner:

 • Rengöring och städning
 • Hygien och smittskydd
 • Underhåll av lokalen
 • Ventilation
 • Radon
 • OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
 • Förvaring och transport av farligt avfall
 • Kemikaliehantering
 • Kontroll av varmvattentemperatur med avseende på legionella
 • Tobakspolicy

Anmälningsavgiften för skolor och förskolor är enligt 2019 års taxa 9600 kronor.

Den årliga avgiften för skolor och förskolor varierar beroende på verksamhetens storlek.

Sanktionsavgifter vid utebliven anmälan

Om ovanstående anmälningspliktiga verksamheter bedrivs utan anmälan till bygg- och miljöavdelningen utgår miljösanktionsavgifter i efterhand.

 • Statlig miljösanktionsavgift vid försummad anmälan kostar 3000 kronor.
 • Handläggningsavgift till kommunen vid försummad anmälan kostar 3150 kronor.

Tillsyn

Kommunen är tillsynsmyndighet för godkända fristående förskolor.

Läs mer om Värmdö kommuns tillsynsplan.

Senast publicerad: 2019-09-05