Gå till startsidan för intranätet
Talande webbLyssna

Gymnasium

Här samlas information och material som du som anordnare av gymnasium i Värmdö kommun kan vara i behov av.

Ersättningar

Programpeng

Din skola får programpeng för varje elev som är inskriven på skolan förutsatt att eleven är folkbokförd i Värmdö kommun.

Värmdö kommun ingår i en gemensam gymnasieregion med övriga kommuner inom Stockholms län. Inom gymnasieregionen tillämpas en gemensam prislista för alla nationella program.

Utbetalning av programpeng och andra ersättningar sker via UEDB (vår gemensamma ungdoms- och elevdatabas) till alla gymnasieskolor i Stockholms län samt till fristående skolor i hela landet.

Se aktuella belopp för 2018

Det är viktigt att avdelningen för styrning och kvalitet får korrekta uppgifter om din verksamhet för att kunna räkna ut rätt ersättning.

Tilläggsbelopp för läsåret 2018/2019

Fristående och kommunala gymnasieskolor kan söka ekonomiskt bidrag för elever folkbokförda i Värmdö kommun med omfattande behov av särskilt stöd.

Sökt tilläggsbelopp ska avse stödåtgärder som är extraordinära. Ersättningen till stödet ska vara kopplat till varje enskild elev samt elevens behov och förutsättningar att klara skolgången

De här underlagen är obligatoriska:

  • Ansökan
  • Pedagogisk utredning
  • Aktuellt åtgärdsprogram

Mer information om tilläggsbelopp, se dokument under rubrik "Mer information". 


Nivåer/år/månad


Nivå

kronor helår 2019

kronor/månad

1 (C)

  86 709

  7 226

2 (D)

178 619

14 885

3 (E)

204 000

17 000

Starta fristående gymnasieskola

För att starta en fristående skola krävs tillstånd från Skolinspektionen samt att anmälan gjorts till Bygg- och miljökontoret. Skolinspektionen behandlar ansökan om tillstånd utifrån skollagen med tillhörande förordningar och läroplaner.


Senast publicerad: 2019-09-18


Värmdö kommun
08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg

Vi som jobbar i Värmdö kommun arbetar för att nå vår vision om skärgårdens mötesplats. Här möter vi tillsammans dagens och morgondagens utmaningar för våra medborgare. 

Vår vision Värmdö 2030