Talande webbLyssna

Avbrott i studier

Innan du beslutar att göra ett avbrott i dina studier är det bra om du pratar med din lärare, och gärna med en studie- och yrkesvägledare. Ett avbrott påverkar ditt studiemedel, din studieplan och din behörighet till fortsatta studier.

Om du uteblir från kursen under mer än två veckor registreras du som ej studieaktiv. CSN informeras och kontaktar dig. Var därför noggrann med att meddela din lärare om du blir sjuk eller ska resa bort.


Senast publicerad: 2017-01-02

Kontakt

Rektor/enhetschef
Lisa Roos
08-570 485 43
lisa.roos@varmdo.se

Studie- och yrkesvägledning,
grundläggande, gymnasiala kurser och SFI
08-570 475 03 
vuxenutbildningen@varmdo.se

Bokning av vägledningssamtal
Syvvuxenutbildningen@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation