Talande webbLyssna

Betyg

Du som studerar inom kommunal vuxenutbildning får betyg på varje kurs du avslutar, och på gymnasiearbete. Betygsskalan har sex steg där A till E är godkänt, och F är icke godkänt. A är högsta betyg.

Vill du ha dina betyg utskrivna måste du själv göra en betygsbeställning, betyg skickas inte ut automatiskt.

Betygsutskrift från enstaka kurs

(utdrag ur betygskatalog/ samlat betygsdokument)

Om du vill beställa betygsutskrift av enstaka betyg som du har läst genom den kommunala vuxenutbildningen i Värmdö kommun vänder du dig direkt till den skola där du studerat.

Om du har frågor gällande betygsutskrift från enstaka kurs kontakta Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsenheten.

Betygsbeställning vuxenutbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gymnasieexamen och slutbetyg

Om du vill ha en sammanställning/utskrift av gymnasieexamen eller slutbetyg, kontakta Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsenhetens studie- och yrkesvägledare.

Att utfärda gymnasieexamen/slutbetyg eller göra en betygssammanställning kan ta upp till två veckor. 

Komplettering vid ansökan till högskola eller universitet

Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsenheten överför alla betygsuppgifter till UHR:s betygsdatabas, BEDA, som sin tur överför uppgifterna till Antagning.se. Detta sker minst en gång per vecka.

Det krävs att du har en aktiv anmälan på antagning.se för att betygen ska synas under ”mina meriter”.

Du har alltid ett eget ansvar att kontrollera att ditt betyg kommit in till Antagning.se.

Läs mer på www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  

Senast publicerad: 2019-09-06

Kontakt

Rektor/enhetschef
Lisa Roos
08-570 485 43
lisa.roos@varmdo.se

Studie- och yrkesvägledning,
grundläggande, gymnasiala kurser och SFI
08-570 475 03 
vuxenutbildningen@varmdo.se

Bokning av vägledningssamtal
Syvvuxenutbildningen@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation