Talande webbLyssna

Slutbetyg och gymnasieexamen

Om du inte har ett slutbetyg eller en gymnasieexamen från gymnasieskolan kan du komplettera för att få det inom den kommunala vuxenutbildningen.

Slutbetyg

Ett slutbetyg ska innehålla 2350 gymnasiepoäng, varav 600 poäng ska vara betyg i kärnämneskurser.

Slutbetyg kräver noggrann studieplanering. Ta kontakt med Vuxenutbildningsenhetens studie- och yrkesvägledare för mer information om hur du sammanställer ett slutbetyg. Ta alltid med originalbetyg på kurser som du vill ta med i betyget.

Observera att sista datum för att utfärda ett slutbetyg är 1 juli 2020.

Gymnasieexamen

Slutbetyg har ersatts av gymnasieexamen. En gymnasieexamen kan antingen vara en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. En gymnasieexamen ska innehålla 2 400 poäng. Beroende på val av examen varierar kravet på vilka kurser som ska ingå.

Gymnasieexamen kräver en noggrann studieplanering. Ta kontakt med Vuxenutbildningsenhetens studie- och yrkesvägledare för mer information om hur du sammanställer en gymnasieexamen. Ta alltid med originalbetyg på kurser som du vill ta med i betyget.


Senast publicerad: 2016-12-19

Kontakt

Rektor/enhetschef
Lisa Roos
08-570 485 43
lisa.roos@varmdo.se

Studie- och yrkesvägledning,
grundläggande, gymnasiala kurser och SFI
08-570 475 03 
vuxenutbildningen@varmdo.se

Bokning av vägledningssamtal
Syvvuxenutbildningen@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation