Talande webbLyssna

Individuell studieplan

En individuell studieplan ska upprättas för varje elev inom den kommunala vuxenutbildningen. Studieplanen ska ange dina utbildningsmål och den planerade omfattningen av dina studier.

En individuell studieplan ska skrivas för varje elev, oavsett omfattningen av dina studier. Dina mål med studierna och den planerade omfattningen av dina studier ska skrivas in i din studieplan. Om ditt mål är att ta gymnasieexamen ska det också stå i studieplanen. Det ska också framgå vilket gymnasieprogram din utbildning i huvudsak motsvarar.

När du gör en ansökan i webben upprättas en förenklad studieplan för dig. En fördjupad individuell studieplan kan du upprätta tillsammans med en studie- och yrkesvägledare. 

Din individuella studieplan ska uppdateras om du t.ex. vill förlänga studietiden, eller lägga till eller ta bort en planerad kurs. När du vill göra förändringar i din studieplan är det bra om du tar kontakt med en studie- och yrkesvägledare.

 

Senast publicerad: 2017-01-16