Våld i nära relation

Känner du dig kontrollerad i din relation eller är du utsatt för våld av en närstående kan du vända dig till kommunen för rådgvining och vägledning.

OBS: Denna sida innehåller en knapp som snabbt tar dig bort från varmdo.se om du behöver. Dock kan de sidor du besökt fortfarande ses i historiken i din webbläsare, om du som användare inte gjort vissa inställningar.

Mer om att surfa privat

Hjälp under kontorstid

Är du i behov av skydd ring till servicecenter på 08-570 470 00, och be att få prata med socialtjänstens mottagning för vuxna.

Värmdö kommun har ett relationsvåldsteam som erbjuder stöd och behandling för våldsutsatta.

Klicka här om du vill söka stöd hos Värmdö relationsvåldsteam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Värmdö kommun har ett samverkansavtal med Ideella föreningen mot våld i nära relation Nacka/Värmdö (Kvinnojouren Nacka Värmdö). Hit kan du söka för rådgivning, samtal och stöd.

Kvinnojouren Nacka Värmdö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Akut hjälp efter kontorstid

Om du är i akut behov av hjälp efter kontorstid kan du vända dig till

Socialjouren 08-718 76 40

Polisen 112

Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna kvinnor 08-616 46 70 (kvällar/helger).

Södersjukhuset akutmottagning för våldtagna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd för unga brottsutsatta

Här finns stöd till dig under 21 år som blivit utsatt för eller bevittnat ett brott.

Stödcentrum för unga brottsutsatta Nacka och Värmdö 070-431 79 65 eller 070-431 99 13.

Brottsutsatta unga - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.

Våld kan anta många former

Det fysiska våldet kan ta sig uttryck i form av allt från knuffar, slag, sparkar, stryptag eller kvävningsförsök till användandet av olika vapen som kniv eller skärp.

Sexuellt våld innebär allt från ovälkommen beröring till att tvingas utföra sexuella handlingar eller utsättas för sådana utan att man gett samtycke eller tjatats eller hotats till det.

Olika former av isolering, verbala kränkningar, känslomässig utpressning, skambeläggande samt utnyttjande av barnen för att få kontroll över den andra föräldern är exempel på psykiskt våld.

Våldet kan även bestå av materiell skadegörelse, exempelvis att förövaren slår sönder möbler och andra saker i hemmet.

Läs mer på Nationellt centrum för kvinnofrid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utsätter du andra för hot och våld?

Om du utsätter andra för hot och våld finns hjälp att få. Kontakta vår behandlare i Relationsvåldsteamet på 08-570 483 23 för motivation och stöd att söka hjälp.

Alternativ till våld (ATV) erbjuder rådgivning, stöd, samtal/behandling individuellt och/eller i grupp. ATV är en del av familjeverksamheten i Nacka/Värmdö. Inga avgifter tas ut.

Alternativ till våld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välj att sluta är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende: 020-555 666

Välj att sluta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Relaterade länkar

Mansjouren är en politisk och religiöst obunden stiftelse vars värdegrund är att alla har lika värde och vi tar emot alla som vill ha och behöver vår hjälp.

Mansjouren.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld för Stockholms län.

Origo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla Kvinnors Hus är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med lång erfarenhet av att arbeta med vuxna och barn som utsatts för våld i nära relation. Alla kvinnors hus ger samtalsstöd och rådgivning.

Allakvinnorshus.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du kan ringa oss oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hos Brottsofferjouren erbjuds medmänskligt och praktiskt stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig. Det är gratis och du kan vara anonym.

Brottsofferjouren – Stöd för brottsoffer, vittnen & anhöriga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.