Lägg till i Värmdö

Gästhamn vid Stavsnäs vinterhamn

Nu kan du äntligen lägga till med din båt mitt i skärgården, i Stavsnäs Vinterhamn. Ny gästhamn med 70 platser.

Gästhamnen vid Stavsnäs vinterhamn

Avgifter & service

Kontakt

08 570 473 00
gasthamn@varmdo.se


Hamnar och service

Service - Stavsnäs

Service vid Stavsnäs vinterhamn

I Stavsnäs Vinterhamn hittar du följande service

Service - Sollenkroka

Sollenkroka bryggas service

Vid Sollenkroka brygga hittar du följande service

Service - Boda brygga

Boda bryggas service

Vid Boda brygga hittar du följande service

Gods vid Stavsnäs

Vaxholmsbolagsbåt i solnedgång. Godsservice.

I Stavsnäs Vinterhamn finns en godsterminal för gods till skärgården. Öppet måndag till fredag.

För rederier

Två båtar möts till havs. Info för rederier.

Fartyg och rederier ska betala passageraravgift från och med 1 januari 2018. Läs mer här.