Lägg till i Värmdö

Gästhamn vid Stavsnäs vinterhamn

Lägg till med din båt mitt i skärgården, i Stavsnäs Vinterhamn. Gästhamn med 140 platser.

Gästhamnen vid Stavsnäs vinterhamn

Avgifter & service

Kontakt

08 570 473 00
gasthamn@varmdo.se


Hamnar och service

Service - Stavsnäs

Service vid Stavsnäs vinterhamn

I Stavsnäs Vinterhamn hittar du följande service

Service - Sollenkroka

Sollenkroka bryggas service

Vid Sollenkroka brygga hittar du följande service

Gods vid Stavsnäs

Vaxholmsbolagsbåt i solnedgång. Godsservice.

I Stavsnäs Vinterhamn finns en godsterminal för gods till skärgården. Öppet måndag till fredag.

Service - Boda brygga

Boda bryggas service

Vid Boda brygga hittar du följande service