Talande webbLyssna

Om Värmdö Hamnar AB

Värmdö hamnar AB är helägt av Värmdö Kommun via koncernbolaget Kommunhuset i Värmdö AB. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar kommunens hamnanläggningar med tillhörande fastigheter.

Verksamheten ska utföras till nytta för boende, näringsliv och besökare. Bolaget ansvarar självständigt för uthyrning av sina egna fastigheter, lokaler, lägenheter och anläggningar. Verksamheten ska bedrivas så att god ekonomi och långsiktig ekonomisk balans upprätthålls. Bolaget skall även idka huvudmannaskap för hamnfrågor inom kommunen.


Bolaget driver verksamhet vid följande hamnar: Stavsnäs Vinterhamn, Sollenkroka Brygga, Djurö Hamn, Sandhamn och Bolvik. I Sandhamn finns till exempel Tullhuset vid hamninloppet med kajer för Sjöfartsverket och Kustbevakningen och i Bolvik finns en terminal för sophantering från skärgården.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Seth Axelsson, hamnchef
Maria Johansson, TF VD
Joar Söderberg, godsansvarig


Växel: 08-570 473 00


E-mail: hamnar@varmdo.se, stavsnasgods@varmdo.se,Mer kontaktinformation