Talande webbLyssna

Stavsnäs vinterhamn

Två skärgårdsbåtar ligger vid bryggan i Stavsnås vinterhamn.

Stavsnäs vinterhamn är den viktigaste knutpunkten mellan fastlandet och skärgårdsöar som Sandhamn, Runmarö, Harö och Eknö.

Här finns väl utbyggd kollektivtrafik både till lands och till sjöss, 1 300 parkeringsplatser samt service för besökare. Stavsnäs vinterhamn har även en godsterminal för gods mellan fastland och skärgård. Hamnen drivs av det kommunala bolaget Värmdö Hamnar AB.

I Stavsnäs vinterhamn pågår ett utvecklingsprojekt i syfte att bygga ut hamnen och öka servicen i hamnområdet. Här planeras en ny godshamn med godsterminal, gästhamn/Marina, fler P-platser (i P-hus), stugby, affärslokaler och bostäder.

Bryggtillstånd för mantalsskrivna

I och med den nya gästhamnen i stavsnäs vinterhamn kommer det att finnas femton platser för mantalsskrivna i Värmdö kommun att lägga till. Den nya bryggan erbjuder hög säkerhet och service. Du kan läsa mer om detaljerna och om bryggtillstånd här. , 243.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Seth Axelsson, hamnchef
Maria Johansson, TF VD
Joar Söderberg, godsansvarig


Växel: 08-570 473 00


E-mail: hamnar@varmdo.se, stavsnasgods@varmdo.se,Mer kontaktinformation