Talande webbLyssna

Stavsnäs vinterhamn

Två skärgårdsbåtar ligger vid bryggan i Stavsnås vinterhamn.

Stavsnäs vinterhamn är den viktigaste knutpunkten mellan fastlandet och skärgårdsöar som Sandhamn, Runmarö, Harö och Eknö.

Här finns väl utbyggd kollektivtrafik både till lands och till sjöss, 1 300 parkeringsplatser samt service för besökare. Stavsnäs vinterhamn har även en godsterminal för gods mellan fastland och skärgård. Hamnen drivs av det kommunala bolaget Värmdö Hamnar AB.

I Stavsnäs vinterhamn pågår ett utvecklingsprojekt i syfte att bygga ut hamnen och öka servicen i hamnområdet. Här planeras en ny godshamn med godsterminal, gästhamn/Marina, fler P-platser (i P-hus), stugby, affärslokaler och bostäder. Mer om planprojektet på Värmdö kommuns hemsida.öppnas i nytt fönster

Bryggtillstånd för mantalsskrivna

I och med den nya gästhamnen i stavsnäs vinterhamn kommer det att finnas femton platser för mantalsskrivna i Värmdö kommun att lägga till. Den nya bryggan erbjuder hög säkerhet och service. Du kan läsa mer om detaljerna och om bryggtillstånd här.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Seth Axelsson, hamnchef

Joar Söderberg, godsansvarig

Maria Korva Johansson, administration

Michael Larkner, VD


Växel: 08-570 473 00


E-mail: hamnar@varmdo.se, stavsnasgods@varmdo.se,Mer kontaktinformation

Mer information