Till kommunens startsida
Komvux Värmdö
Talande webbLyssna

Stavsnäsprojektet

En illustration över hur det kan komma att se ut.

I Stavsnäs vinterhamn pågår ett utvecklingsprojekt i syfte att bygga ut hamnen och öka servicen i hamnområdet.

Här planeras en ny godshamn med godsterminal, gästhamn/Marina, fler P-platser (i P-hus), stugby, affärslokaler och bostäder. Mer om planprojektet på Värmdö kommuns hemsida.öppnas i nytt fönster

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: 2020-01-02

Kontakt

Seth Axelsson, hamnchef

Joar Söderberg, godsansvarig

Maria Korva Johansson, administration

Michael Larkner, VD


Växel: 08-570 473 00


E-mail: hamnar@varmdo.se, stavsnasgods@varmdo.se,Mer kontaktinformation

Mer information