Talande webbLyssna

Stavsnäsprojektet

En illustration över hur det kan komma att se ut.

I Stavsnäs vinterhamn pågår ett utvecklingsprojekt i syfte att bygga ut hamnen och öka servicen i hamnområdet.

Här planeras en ny godshamn med godsterminal, gästhamn/Marina, fler P-platser (i P-hus), stugby, affärslokaler och bostäder. Mer om planprojektet på Värmdö kommuns hemsida. Öppnas i nytt fönster.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Seth Axelsson, hamnchef
Maria Johansson, TF VD
Joar Söderberg, godsansvarig


Växel: 08-570 473 00


E-mail: hamnar@varmdo.se, stavsnasgods@varmdo.se,Mer kontaktinformation