Till kommunens startsida
Komvux Värmdö
Talande webbLyssna

Parkera vid Stavsnäs vinterhamn

Flygbild över Stavsnäs vinterhamn.

I Stavsnäs vinterhamn finns cirka 1300 parkeringsplatser. Cirka hälften är till för besökare (korttidsparkering) och hälften är uthyrda på årsbasis till fast boende och fritidsboende i skärgården.

Parkering under Jul-Nyårshelgen

Vid händelse av snö plogas erforderligt antal platser.

Besöksparkering

2 timmar fri parkering med p-skiva på anvisad korttidsparkering.

Taxa

Lågsäsong oktober - mars, Högsäsong april - september


Låg

hög

1 tim

15

20

2 tim

30

35

3 tim

45

50

4 tim

60

65

Dag

100

120

1 dygn

120

150

2 dygn

240

300

3 dygn

360

450


Efterföljande dygn + 100 kr 

Observera att debitering sker per påbörjad prisperiod.

Kontraktsparkering

Reserverad parkeringsplats betalas per år.

Ordinarie taxa, 4 500 kr/år.

Person mantalsskriven i Värmdö kommun, 3 000 kr/år.

Sommarplats, båtklubben, 3 000 kr/år.

Kontakta Apcoa Parking ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, tel 08-556 306 70 för ytterligare information samt intresseanmälan då de administrerar samtliga parkeringsytor. För närvarande råder kö till samtliga kontraktsparkeringar.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: 2019-05-17

Kontakt

Seth Axelsson, Hamnchef

Frans Åström, Godsansvarig

Maria Korva Johansson, administration

Michael Larkner VD


Växel: 08-570 473 00


E-mail: hamnar@varmdo.se, stavsnasgods@varmdo.se,Mer kontaktinformation