Coronaviruset - lägesbilden i Värmdö

Värmdö kommun följer händelseutvecklingen kring covid-19 och arbetar aktivt med att minska smittspridningen av viruset. Här hittar du sammanställd information och hänvisningar till relevanta aktörer, samt information kring utvecklingen i kommunen och i de kommunala verksamheterna. Nå sidan snabbt via: www.varmdo.se/corona

Information och allmänna råd

Här finns viktig information om coronapandemin:

Samlad information via Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kompletterande information från Krisinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagning

Behöver du testa dig för Covid-19? Läs mer här:

Provtagning Stockholm 1177 Länk till annan webbplats.

Vaccinering

Den 14 december öppnade bokningen för påfyllnadsdosen i vaccinationen mot covid-19 för personer födda år 1961 eller tidigare. Det ska ha gått minst 6 månader från den andra dosen innan du kan erbjudas påfyllnadsdosen. Du som har frågor om vaccinet, vaccinationsprocessen eller prioriteringsordningen, vänd dig till 1177.se via webben eller telefon.

Mer information om vaccin och prioriteringsordning på 1177.se (flera språk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens samlade sida om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här gör Värmdö kommun

För skola och förskola

Kommunens förskolor håller öppet som vanligt. Även kommunens skolor är öppna. Huvudsaklig kanal för delning av Corona-relaterad information för förskola/skola är SchoolSoft.


Vid mer information, kontakta aktuell förskola/skola.

För vård och omsorg

Vi följer aktuella direktiv från Folkhälsomyndigheten om hur vi ska förhålla oss till smittan. Vi har skapat rutiner och riktlinjer, utifrån rekommendationerna, för att säkerställa ett tryggt arbetssätt för våra medarbetare och en trygg tillvaro för våra brukare. Dessa rutiner och riktlinjer uppdateras löpande när det kommer nya anvisningar från myndigheten.

För företag och föreningar

Se information på separat sida