Vårt Värmdö start

Allt större del av kommunens post till din digitala brevlåda

Visste du att allt större del av kommunens information och utskick går att få direkt till din säkra digitala brevlåda? Under våren kopplas allt fler utskick på i kommunens satsning med målet att öka servicen för invånare och företag, bidra till en minskad miljöpåverkan och spara tid och ekonomiska resurser.

Just nu genomför Värmdö kommun en stor satsning kring digital post och digitala brevlådor, med siktet inställt på att erbjuda alla invånare och företagare i kommunen digitala alternativ till den fysiska brevlådan. Samtliga verksamheter i Värmdö kommun är engagerade i initiativet och målet är att minst 80% av kommunens utskick ska ha ställts om till digitala lösningar i juni 2022.

Drygt 50% av Sveriges befolkning har i dagsläget en säker digital brevlåda (så som Min Myndighetspost, DigiMail, eBoks eller Kivra) där post och utskick från bland andra Pensionsmyndigheten, CSN, Skatteverket och andra offentliga aktörer finns samlade. Värmdö kommun har nu också skapat förutsättningar för kommunen att kunna erbjuda digital kommunikation via just dessa brevlådor för alla kommunens invånare och företagare som önskar det.

Kundfakturor, ansökan om biståndsinsatser, mätarbytesavisering för vattenmätare, abonnemangsbrev för slamtömning och utskick av diverse blanketter och brev är en del av den kommunala post som just nu går att få till sin säkra digitala brevlåda. Under en snar framtid kommer även delar av bygglovsprocessens postutskick kopplas på, såsom delgivning av beslut, meddelande om kungörelse samt grannyttrande. Listan på utskick som kan och kommer att göras möjliga att ta emot digitalt är lång.

Vi hoppas förstås att ännu fler av kommunens invånare och företagare nu kommer att välja att skaffa sig en säker digital brevlåda, då allt fler av kommunens utskick kopplas på, säger Anna Pegelow, Strateg, som leder projektet. Förutom de uppenbara vinningarna såsom minskad administrativ tid, ökad säkerhet, kostnadsbesparingar och minskad miljöpåverkan är det främsta skälet till satsningen att både invånare och företagare upplever en ökad service och en smidigare hantering av information. Genom att erbjuda säker digital post ansluter Värmdö kommun sig också till en nationell lösning och är med och bidrar till en mer standardiserad offentlig kommunikation. För invånare och företag som har en säker digital brevlåda blir det mycket enklare att samla all sin viktiga kommunikation från offentlig sektor på ett och samma ställe. Självklart ska också post från Värmdö kommun finnas där.

Även företagare kan alltså ta emot post och fakturor från kommunen i sin digitala brevlåda. Kivra, Min myndighetspost och Digimail har lösningar för företag, med olika funktioner och användningsområden beroende på hur man vill använda tjänsten.

Den som fortsättningsvis vill ha posten från kommunen i sin vanliga fysiska brevlåda behöver inte oroa sig. Väljer man att inte skaffa digital brevlåda kan man förvänta sig sin post i sin brevlåda precis som tidigare. Har man redan en säker digital brevlåda, men inte vill ha post från just Värmdö kommun dit, görs ändringarna enkelt i inställningarna i brevlådelösningen.

Är du intresserad av att skaffa en digital brevlåda? Läs mer om hur du går tillväga via:


Har du frågor? Kontakta varmdo.kommun@varmdo.se