Vårt Värmdö start

Denna artikel har inte publicerats i tidningen Vårt värmdö.

Ett barn leker med sitt paraply i regnet.

Att göra skillnad

På socialtjänsten i Värmdö kommun är fokuset stort på att värna och fördjupa det relationsstärkande samarbetet mellan socialsekreterare och kommuninvånare. Här berättar en av våra socialsekreterare om ett av dessa samarbeten.

– Kommuninvånaren hade kommit till mig för att få hjälp med sitt tonårsbarn, som hade börjat glida ifrån föräldrarna. Samtidigt hade tonåringen fått ett riskfyllt beteende med dåligt umgänge, alkohol och problem i skolan, berättar socialsekreteraren.

Samtalen mellan föräldern och socialsekreteraren var känslosamma. Med tårar, en känsla av uppgivenhet och desperation hos föräldern. Socialsekreteraren gav föräldern verktyg för att hitta tillbaka till relationen med sitt tonårsbarn.

– Vi tränade på att fokusera på det positiva. Att belysa det barnet gjorde bra och försöka behålla lugnet. Vi samtalade om vikten av att sätta gränser, och på samma gång fylla på med beröm, kärlek, uppmuntran och tid. Jag berömde och uppmärksammade också de gånger föräldern ändrade sitt förhållningssätt, till exempel då hen höll sig lugn fast hen egentligen ville ge tonåringen en utskällning.

Efter årsskiftet möttes socialsekretaren och kommuninvånaren igen. Och kommuninvånaren kom med positiva nyheter.

– Jag såg direkt när hen kom in i rummet att något hade hänt. Hen berättade att tonåringen ljugit om att hen skulle vara med några kompisar, men att det egentligen var en fest med alkohol. Tonåringen hade ringt sin förälder på kvällen och velat bli hämtad.

Föräldern beskriver hur hen, trots oron och irritationen över att tonåringen ljugit, bestämde sig för att behålla sitt lugn och att inte vara ifrågasättande. Hen sa: ’Jag hade dig på axeln under hela bilresan hem och hörde dig säga till mig att jag skulle vara lugn, inte ställa för många frågor och fokusera på att hon faktiskt ringt och ville ha min hjälp’.

– Det gav effekt. Plötsligt gav tonårsbarnet föräldern sitt förtroende och berättade saker där i bilen som föräldern aldrig trodde hen skulle få veta. Det känns fint att få vara en liten figur på en orolig förälders axel och känna att jag gör skillnad.

Behöver du eller känner du någon som är i behov av stöd och hjälp? Vi finns här för dig. Stöd till barn och ungdom - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.