Talande webbLyssna

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 1 2019

Kollage med bilder från Gustavsbergs bibliotek

Biblioteket kavlar upp

Digitaliseringen breder ut sig och Värmdös befolkning ställer allt högre krav på tillgänglighet, modernitet och innovation i sin vardag. Mitt i detta står Värmdö bibliotek, med ett folkbildande uppdrag. Nu kavlar de upp ärmarna för att möta morgondagens medborgare på deras egna arenor.

Värmdös biblioteksverksamhet är fördelad på fyra större enheter, benämnda
folkbibliotek; Gustavsbergs bibliotek, Djurö bibliotek, Hemmesta bibliotek och Ingarö bibliotek, samt ett antal mindre ö-bibliotek belägna på öarna Svartsö, Möja, Sandhamn,Nämdö och Runmarö. På biblioteken jobbar 21 personer med alltifrån strategiskt arbete, webb, inköp av böcker och media, sociala medier och marknadsföring, lästips amt att möta låntagarna på plats i biblioteken.

– I uppdraget att vara folkbibliotek ingår bland annat att verksamheten ska vara tillgänglig för alla, men man har också ett folkbildande uppdrag. Vi arbetar läsfrämjande och med demokratiutveckling, berättar Ann-Helen Johansson, bibliotekschef för Värmdö bibliotek.

I bibliotekslagen som uppdaterades 2013 går bland annat att läsa att biblioteken har ett särskilt ansvar att verka läsfrämjande, men även att verka för att öka kunskap kring hur lärande, kunskapshämtning och delaktighet i kulturlivet kan underlättas via informationsteknik. Och visst är det så att det nu är ganska länge sedan bibliotek endast fungerade som en samlingsplats för läsning och utlåning av böcker. I Värmdö biblioteks arsenal går att hitta bland annat både Cineasterna - en streamingtjänst för film, Bibblopodden – en podd om böcker som Värmdö bibliotek själva producerar och Pressreader – där man digitalt kan läsa tidningar från alla världens hörn. Tjänster som alltså med andra ord är långt ifrån analoga.

Att hitta nya sätt att tilltala olika målgrupper är ju dock inte alltid helt okomplicerat. Under 2018 har Värmdö bibliotek, tillsammans med Värmdö Kulturskola, deltagit i det nationella utvecklingsprojektet Mer för fler, initierat av Kulturskolerådet, Svensk biblioteksförening och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I projektet har arbetsgrupper från deltagande kommuner utbildats i användardriven verksamhetsutveckling.

Målet med projektet har varit att ta fram en lösning för att fler ska nås av kommunens kulturaktiviteter samt att deltagarna ska kunna fortsätta driva utvecklingsarbeten med användaren i fokus, inom den egna organisationen. Karin Fernström, en av bibliotekets utvecklingssamordnare som deltagit i projektet, menar att det krävs både lyhördhet för besökarna och omvärldsanalyser för att lyckas både med att uppfylla sitt uppdrag, hänga med i nutidens snabba utveckling och tillgodose de olika målgruppernas önskemål och förväntningar.

– En av de största utmaningarna vi på biblioteket har i vår vardag är absolut att vara på tårna hela tiden, menar hon. Att hitta nya funktioner och servicetjänster att implementera i verksamheten och nya forum att vara delaktiga i, som både utvecklar oss och våra besökare.

Uppdrag och utmaningar avspeglas i utbudet

Men både bibliotekets utbud och evenemangprogram speglar att verksamheten tar utmaningen på största allvar, för agendan visar både på en bredd gällande målgrupp, ämnen och aktiviteter. Under våren går exempelvis All digital week av stapeln, en hel temavecka där biblioteket fokuserar lite extra på digitaliseringen och det digitala genom bland annat föreläsningar, utbildningar och workshops. Under eventet presenteras även en av bibliotekets största satsningar för 2019 på allvar, då konceptet Maker Tour för första gången erbjuds Värmdöborna. Maker Tour är en satsning framtaget av Tekniska muséet som syftar till att få upp intresset och öka kunskapen kring kreativt skapande och problemlösning inom det tekniska området. Genom att testa och utforska teknik och elektronik via enkla experiment och utmaningar lockas målgruppen att tänka nytt och innovativt kring området. Värmdö bibliotek har nyligen startat ett samarbete med Tekniska muséet som möjliggör för Värmdös ungdomar att ta del av Maker Tour på bred basis.

– Under 2018 fick vi medel ur Kulturrådets satsning ”Stärkta bibliotek”, något som möjliggör för oss att få in en ny läs- och skaparbuss i verksamheten från och med år 2020. Bussen kommer ta Maker Tour och konceptutbildad personal runt i Värmdö och arbeta uppsökande mot platser där barn och ungdomar ofta håller till, berättar Karin. Det är verkligen en superspännande satsning som vi är väldigt stolta över!

Både lagen, uppdragsgivaren och samtiden kräver som sagt av Värmdö bibliotek att vara på tårna när det kommer till det digitala. Men lagen fastslår också ansvaret att ägna extra uppmärksamhet åt grupper som exempelvis funktionsnedsatta, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska. Talbokstjänsten Legimus, plattformen Världens bibliotek med ljudböcker Vi fortbildar oss dessutom inom sociala medier och kommer som grädde på moset att kliva in i ett app-projekt under året. och e-böcker på ett flertal olika språk, samt bibliotekets egna digitala handledningstjänst e-Lots, är e-tjänster som erbjuds för att öka möjligheten för fler att ta del av utbudet. Biblioteket anordnar även språkcafé i samarbete med Röda Korset, där människor kan träna svenska, få hjälp att fylla i blanketter och få läxhjälp. Karin berättar också att biblioteket, tillsammans med organisationen Kompis Sverige anordnar en kompiskväll i april, ett integrationsevent där nya och etablerade svenskar paras ihop för att hitta fruktbara vänskaper, som kan förebygga utanförskap.

– Utöver allt detta erbjuder vi även läsecirklar, SeniorNet (utbildning kring digitala plattformar och teknisk utrustning), bokklubbar, blandade event för barn och ungdomar, släktforskning, juridisk rådgivning, aktiviteter för föräldralediga, syateljé, bjuder in till författarbesök och står värd för andra typer av workshops, föreläsningar och aktiviteter, fortsätter Karin.

Och Ann-Helen fyller i; – Vi fortbildar oss dessutom inom sociala medier och kommer som grädde på moset att kliva in i ett app-projekt under året, där syftet är att synliggöra oss ytterligare för Värmdös ungdomar. Under året samarbetar vi också med Norrtälje, Haninge och Österåker kommun kring Bokbåten, som gör besöksstopp ute i Skärgården, från Arholma i norr till Utö i söder. Man kan väl helt enkelt säga att det konstant är full fart framåt, skrattar hon. Precis som det ska vara!

Text: Zandra Flyg | Bild: Zandra Flyg och Ann-Helen Johansson

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar