Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 2 2021

Två tummar upp.

Brukare ger höga betyg till socialtjänsten

I år får socialtjänsten i Värmdö kommun ett välkommet kvitto på att deras arbetssätt ger goda resultat. Samtliga deltagare i den så kallade brukarundersökningen svarar att de känner sig 100 procent lyssnade på, 80 procent tycker att det är lätt att få kontakt med socialsekreteraren och lika stor andel är nöjda med det stöd de får.

Varje år genomför socialtjänsten hos Värmdö kommun den så kallade brukarundersökningen, där deltagarna svarar på frågor om hur de upplever den hjälp de får från socialtjänsten. Deltagare är medborgare med beroendeproblematik och placerade barn och unga samt deras vårdnadshavare som har kontakt med individ- och familjeomsorgen.

Frågorna i undersökningen handlar bland annat om tillgänglighet och i hur stor utsträckning brukarna känner delaktighet och nöjdhet i sin förändringsresa. Resultaten används dels som en måttstock på hur nöjda brukarna är med socialtjänsten, dels som ett verktyg för vidareutveckling av arbetssättet.

Ett av huvudmålen i vår verksamhet och något vi arbetat mycket med är just delaktighet. Att brukarna känner att de blir lyssnade på, att de kan påverka sin situation och att de förstår att deras åsikter är viktiga. Därför är det både glädjande och värdefullt för oss att få så höga betyg. Det är ett välkommet kvitto på att vårt arbetssätt ger resultat, säger Birgitta Zaar, kontorschef på individ- och familjeomsorgskontoret.