Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 2 2021

Dennis Forsgren

Dennis får hjälp av Värmdös robot

Vem vill inte ha en robot på jobbet? Någon som tar hand om alla trista rutinuppgifter så att man själv får ägna sig åt det roliga. Ungefär så kan Dennis Forsgren och hans kolleger på kommunens servicecenter snart ha det när roboten Alex Alexandra tar över allt fler av centrets administrativa uppgifter.

Servicecenter är kommunens ansikte utåt. Personalen där informerar och svarar på Värmdöbornas frågor men har också många administrativa uppgifter som kan vara stressande att hinna med.

Därför föll det sig naturligt att Alex Alexandras första uppgift blev den administration som tagit mest tid för Dennis och hans kollegor: att manuellt lägga in de 8000
beställningarna på slamtömning som kommer in varje år. Alex Alexandra klarar 6000
beställningar.

– Automatiseringen är inget självändamål. Målet är frigöra tid till det som är vår kärnuppgift, att ge service till alla Värmdöbor. Det personliga mötet är alltid värt att lägga
tid på när det fyller sitt syfte och bidrar för de vi är till för, säger Dennis, som är
samordnare vid servicecenter och systemförvaltare.

Roboten är inte ”smart”, den utför bara exakt vad den programmerats till, men klarar att hantera stora datamängder på kort tid – och utan att behöva ledigt för jul eller sova på natten. Bara fantasin sätter gränser för vad den kan ta sig an i framtiden.

Kan både verksamheten och tekniken

Dennis började jobba i servicecenter 2015, då på halvtid medan han pluggade socialantropologi. Innan dess hade han bott och arbetat
några år på ett callcenter i Vilnius och som systemansvarig i Tallinn.

Den ovanliga kombinationen, att både kunna verksamheten och tekniken, har han stor nytta av i sitt nuvarande jobb där han ansvarar för och ska komma med idéer i utvecklingsarbetet: Vad ska vi automatisera? Och hur?

– Ambitionen är att utveckling i framtiden ska ses som en ständigt pågående del av servicecenters normala verksamhet och angå alla medarbetare. Då ökar vi våra möjligheter att skapa än mer värde för Värmdöbon.

Men det är han som kan tekniken. Ibland kännas det ensamt och osäkert. Är han verkligen på rätt spår?

Då finns Automatiseringsfabriken, ett nytt projekt i kommunen med tekniskt kunniga, som hjälper de olika verksamheterna att få automatiseringen av en rutin att fungera
smidigt och som även fungerar som en inspirerande mötesplats.

Stolta värmdöbor

Dennis är född i Gävle, och bor i Bredäng. När han började jobba i Värmdö trodde han att de boende i kommunen såg sig som stockholmare.
– Nej, de är stolta över att vara just Värmdöbor och de har ett engagemang för sin kommun som jag inte mött någon annanstans, det är väldigt fint.

Det engagemanget vill Dennis att servicecenter ska leva upp till.

– Jag jobbar i ett glatt gäng som strävar mot samma mål. Mina kolleger är tåliga när något strular under utvecklingsfasen men också väldigt generösa med att visa uppskattning när det är klart och fungerar.

Enda baksidan är att jobbet är så kul att han har svårt att släppa det.

– Min chef brukar säga ifrån, hon skickar hem mig när hon ser övertiden, skrattar han.

Dennis intresse för teater, fotboll och musik, hjälper också till.

– När man ser en fotbollsmatch, är på teatern eller en konsert kan man inte tänka på annat, det är total avkoppling för mig.