Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 1 2021

Webbsidor från Värmdö kommun visas i en platta och en bärbar dator.

Digitala plattformar för olika mötesforum

Med anledning av den pågående pandemin har det inte varit möjligt att fortsätta genomföra sammankomster och möten som samlar många människor. Flera sammankomster och möten har fått ställas in, vissa har skjutits fram, men många har ändå genomförts – på ett nytt sätt.

Möten och event såsom dialogmöten, invigningar samt samråd kopplat till planprocessen. För att inte tala om att nämndmöten och kommunfullmäktiges sammanträden har fått genomföras på nya plattformar. Redan i början av april 2020 ställde kommunfullmäktige om och genomförde, bland de första i Sverige, sitt första digitala kommunfullmäktigemöte.

I början av sommaren 2020 genomfördes ett digitalt samråd för planförslaget Östra Mörtnäs etapp II. Många möten och event, bland annat ett kosläpp, har följt därefter. I mitten av april var det dags för VärmdöBostäder att inviga sitt byggprojekt i Brunn, genom ett digitalt och Teams-sänt spadtag förstås!

Under maj/juni planeras två ytterligare digitala sammankomster kopplat till planarbete, dels gällande översiktsplanen och dels gällande planområde Aspvik.

Håll utkik efter inbjudan och länk i våra kanaler!