Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 1 2022

Klippor, vatten och himmel. 

En ny framtida nationalpark

Nämdöskärgården i Värmdö kommun är en mycket variationsrik och relativt oexploaterad del av Stockholms skärgård och viktig att skydda för kommande generationer. Här pågår ett arbete med att ta fram ett förslag till att bilda en nationalpark.

2020 gick det officiella startskottet för att bilda en nationalpark öster om Nämdö i Värmdö kommun. Bakgrunden är Nämdöskärgårdens tusentals kobbar och skär, rika växt- och djurliv och intressanta historia som tillsammans med storleken gör området unikt och viktigt att skydda för kommande generationer.

Natur- och kulturvärdena är höga, både på land och i vattenmiljön. Här finns skyddade, grunda havsvikar, musselbankar, ett rikt fågelliv, gråsälar och öar med genuin skärgårdsbebyggelse. Genom att bilda en nationalpark kan områdets natur- och kulturvärden bevaras och utvecklas.

Den blivande nationalparken kommer troligtvis att omfattas av bland annat naturreservaten Biskopsö, Bullerö, Långviksskär och Långskär samt ett större havsområde. Arbetet drivs av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun, där regeringen och riksdagen slutligen tar beslutet om att nationalparken ska bildas.

Genom att bilda nationalparker kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv för framtiden. Nationalparkerna är också natursköna miljöer som ska inspirera och underlätta för människor att komma ut i naturen.