Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 2 2021

Frida Ekström, Ulla Rådling, Marcus Nybom

Fler försörjer sig själva i Värmdö

I år har över 100 hushåll i Värmdö kommun gått från att leva på ekonomiskt bistånd till att försörja sig själva genom jobb eller studier. Ändrade arbetssätt och tydligare krav på individen är några av förklaringarna.

Sen april i år har arbetslinjen vässats när det gäller kommunens handläggning och stöd till dem som söker ekonomiskt bistånd.
Det har lett till att över 100 av 350 hushåll i kommunen har gått från ekonomiskt bistånd till att försörja sig själva genom arbete eller studier.
Inom två dagar ska den som söker ekonomiskt bistånd ha fått kontakt med en arbetsmarknadskonsulent. Den regeln gäller från första maj i år.

Tidigare inväntade man först besked om biståndet och det kunde ta upp till
fyra veckor. Nu är det två parallella
processer vilket gör att den sökande
snabbt kommer i gång med sin handlingsplan, och tiden för att komma ut i arbete
eller studier förkortas, säger Ulla Rådling, som blev chef för arbetsmarknadsenheten den 1 april.

Nytt kontor underlättar

Efter en omorganisation i november sorteras enheten för ekonomiskt bistånd och arbetslivsenheten under det nya vuxenutbildnings- och arbetslivskontoret med Marcus Nybom som chef.

Genom att koppla enheterna närmare varandra hoppas man både kunna öka möjligheterna för de arbetssökande att få jobb och hjälpa företagen med deras kompetensförsörjning.

Efter pandemin skriker många företag efter personal, det gäller särskilt besöksnäringen, som är stor inom vår kommun, och de flesta föredrar också personal som bor i kommunen, säger Marcus Nybom.

Problemet är att de som har ekonomiskt bistånd ofta saknar erfarenhet från de jobb där efterfrågan finns. De har varit borta från arbetsmarknaden en längre tid och har inte heller de kontakter som kan hjälpa dem att få jobb.

Här kan kommunen hjälpa till genom att arbetsmarknadskonsulenterna tar med kandidaterna ut till företagen men också ge stöd till företagen så att de vågar anställa.

Vill man bygga varaktiga relationer måste samarbetet bygga på ärlighet och företagen måste känna sig trygga med att den kompetens våra kandidater har är rätt för uppdraget.

Arbetsförmedlingens tjänsteutbud, Anställa med stöd, är ett viktigt komplement. Nystartsjobb är ett exempel som i nio fall av tio leder till fast anställning.

Ulla Rådling vill nu satsa ännu mer på att utveckla samarbetet med det lokala näringslivet och pröva metoder som hon med framgång har arbetat med tidigare, därför ska nu:

  • Tre arbetsmarknadsutvecklare anställas.
    Uppgiften blir att skapa kontakt med företagare inom olika branscher och hjälpa dem hitta personal, både bland de öppet arbetslösa och den grupp som får ekonomiskt bistånd.
  • Kompetensdagar planeras där företagarna på Värmdö får möta arbetssökande.

Mer pengar och bättre självkänsla

Med årets goda resultat i ryggen har de också börjat ta sig an den stora utmaningen: att aktivera dem som levt på bistånd i fyra år eller mer. Av de 250 hushåll som får ekonomiskt bistånd tillhör 70 den gruppen.

Varje hushåll som går från bistånd till jobb eller studier är en vinst både för individen och oss. Hushållen blir självständiga och kan bestämma över sin egen situation men de får också bättre ekonomiska förutsättningar, betonar Frida Ekström, enhetschef för ekonomiskt bistånd.


Ett jobb ger också så mycket mer än pengar: känslan av man styr sitt liv, kontakt med arbetskamrater och självkänsla säger Frida som under sina nio år inom socialtjänsten i kommunen kunnat se hur bidragsberoende ofta går i arv.

Att bryta det mönstret tidigt är viktigt. I år fick Värmdö statliga medel på en miljon som stöd till Ungdomsjobb för 10 ungdomar mellan 18 och 24 år som hoppat av gymnasiet. Fyra av dem har redan fått visstidsanställning.

Nästa år satsar kommunen en miljon, och vi hoppas även att få statliga medel i samma omfattning som i år, säger Ulla Rådling.