Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 2 2024

Porträtt

”Jag vill se människan bakom eleven”

Isabelle Ulug och hennes kollegor på Komvux Värmdö ser sig inte bara som lärare. Deras mål är också att vara stöttande medmänniskor för eleverna under utbildningsresans gång.

Sedan tre och ett halvt år arbetar Isabelle Ulug som lärare på utbildningen till barnsköterska/elevassistent. Hon har arbetat inom skolan i större delen av sitt yrkesverksamma liv och ser relationerna med eleverna som en framgångsfaktor, både för henne som lärare och för eleverna.

Relationerna är viktigast. Inför varje utbildningsstart brukar jag skicka ett välkomstmejl, där jag uppmuntrar eleverna att skriva ett personligt brev till mig. På så sätt kan jag individanpassa min utbildning efter deras unika situation och livshistoria.

För Isabelle Ulug är det viktigt att se varje enskild elevs behov och förutsättningar.

Jag vill möta människan bakom eleven. Vi brukar säga här på Komvux Värmdö att vi möter eleven där den befinner sig. Det ger varje elev chansen att få med sig så mycket som möjligt från utbildningen - på deras villkor.

Isabelle Ulug undervisar bland annat i specialpedagogik, människors miljöer, lärande och utveckling samt pedagogiskt ledarskap. Hon är barnskötare i grunden, utbildad samtalsterapeut och har arbetat med mänskliga rättigheter och hedersrelaterat våld och förtryck. Mest inspirerande i sin lärarroll på Komvux Värmdö är att få vara med på elevernas utbildningsresa.

De kämpar och är grymma! Många elever hos oss utmanas ju inte bara av utbildningen i sig, utan med flytten till Sverige, att lära sig svenska och dessutom förstå systemet, som många gånger kan vara komplicerat.

Det unika upplägget på Barnsköterske-/elevassistentutbildningen på Komvux Värmdö, där praktik varvas med teori, generar ofta arbete.

Eleverna har praktik två till tre dagar i veckan under tre till fyra terminer. Det gör att de verkligen lär känna verksamheten. Samtidigt är personalen med på elevernas utbildningsresa. Jag tror det är bakgrunden till att så många av våra elever får jobb. Senast i dag fick jag veta att en av mina elever redan fått en anställning på en skola. Det värmer mitt hjärta. Kanske extra mycket, då det är en elev som inte trodde på sig själv och sina möjligheter till att bli anställd, avslutar Isabelle Ulug.

 

Upplägg på utbildningen till barnskötare/elevassistent:

Helfart:

Förkunskapskrav: svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå (åk.9)

  • Tre terminer.
  • Veckoupplägg – praktik tre dagar, Komvux Värmdö en dag och eget studiearbete en dag.
  • Utbildningen finns även på distans.

Halvfart:

Förkunskapskrav: Klar med SFI

  • 5 terminer.
  • Läser svenska som andraspråk på grundläggande nivå två dagar i veckan.
  • Veckoupplägg – praktik två dagar (från och med termin 2), Komvux Värmdö en dag och eget studiearbete två dagar.
  • Denna utbildning är platsbunden.