Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 1 2021

Tre flaggor med texten Kommunal folkomröstning Värmdö kommun

Kommunal folkomröstning den 5 september 2021

Värmdös kommunfullmäktige har beslutat att en kommunal folkomröstning ska genomföras 5 september 2021.

Den 7 januari överlämnades en lista med namnunderskrifter till kommunen, med syfte att åberopa möjligheten till folkomröstning genom ett folkinitiativ i ärendet om samlokalisering av förskolor och skolor i Värmdö kommun. Namnunderskrifterna granskades och räknades och var tillräckligt många för att frågan om folkomröstning skulle behandlas.