Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 1 2021

En kvinna använder VR-glasögon.

LSS testar ny teknik

Flera medarbetare inom våra LSS-verksamheter har fått testa på VR-glasögon för att undersöka om det är något som kan vara aktuellt att utvärdera vidare.

Tanken med VR-glasögon inom LSS är att boende eller deltagare kan sitta tillsammans med personal och utforska bilder. Det kan vara vackra naturbilder men det går även att komplettera med egna bilder på exempelvis utflyktsmål eller en kommande praktikplats.

Bilderna är tänkta att kunna skapa lugn vid stress, men även fungera som komplement till andra aktiviteter samt användas i lärande syfte. Ansvariga för initiativet på plats var kollegorna Ida och Caroline, fysioterapeut respektive arbetsterapeut.

Välfärdsteknik inom omsorgen

Under de senaste åren så har vi testat en rad olika smarta satsningar inom välfärdsteknik som exempelvis Upplevelsecykeln Bike around, E-tillsyn via sensor med AI, terapikatter, smarta duschar, tjänst för taligenkänning, den vridbara sängen Rotobed med flera.

Långt ifrån alla produkter har implementerats, men de som hittills testats och implementerats är digital läkemedelssignering, mobil social dokumentation, wifi-uppkoppling i våra verksamheter samt digitala lås. Fler produkter är på väg att implementeras. Den tekniska utvecklingen ger nya möjligheter att erbjuda stöd och hjälp på ett annorlunda och nytt sätt.

Värmdö kommun satsar på att ligga i framkant när det gäller att använda nya digitala möjligheter, när dessa bidrar till att skapa mervärde. Vi satsar på ny teknik som ska finnas tillgänglig och som stödjer medborgare, medarbetare och brukare på bästa sätt, berättar Madeleine Qvarforth, digital strateg i Värmdö kommun.

Du kan läsa mer om smarta satsningar som Värmdö kommun gör på

smartarevarmdo.se