Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 1 2021

Miljöbokslut

Miljöbokslut 2020

Värmdö kommun gör årligen ett miljöbokslut. Miljöbokslutet ska ge en samlad bild för vad som har gjorts inom miljö- och klimatarbetet och följer upp hur det går med de mest centrala målen för kommunen.

Under 2020 utvecklades flera aktiviteter kopplat till Vision 2030 i positiv riktning. Bland de mest framträdande kan nämnas:

  • Vi fasar ut fossila bränslen för uppvärmningen och investeringar görs i energieffektiviserande åtgärder och i solceller på kommunens egna fastigheter.
  • Ny återvinningscentral har öppnat i Ekobacken.
  • Andelen ekologiska livsmedel har ökat till 35 procent (målet 30 procent) inom kommunala verksamheter. Kostupphandlingen är ett lyckat exempel på betydelsen av att ställa miljökrav i upphandlingar och som gjort att målet för 2020 nås.
  • Bildande av en nationalpark i Nämdöskärgården