Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 1 2021

Siluetter av pratande människor på bänk och Senior center Diamanten logga som ser ut som ett hjärta.

Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Så heter projektet som leds av Seniorcenter Diamanten i Värmdö. Syftet är att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att bygga nätverk samt samverka med organisationer och föreningar.

Projektets budskap är att bygga upp åtgärder som är socialt hållbara. Därför är det viktigt att samverka med olika organisationer och föreningar samt civilsamhället. Projektet har även kontakt med målgruppen, äldre i Värmdö, för att ta del av deras idéer för att motverka ensamhet. En insats som redan finns är Pratbänkar. En ny insats i maj 2021 är ett projekt som kallas Livsberättargrupp. Livsberättargruppen görs tillsammans med Värmdö församling och är en samtalsgrupp som leds av utbildade gruppledare. Det är kostnadsfritt att delta.

Pratbänkar är ett sätt för seniorer att umgås och knyta nya kontakter. Bänkarna hittar du på platser där parkbänkar redan finns, men nu med en flagga bredvid.

Pratbänkarna arrangeras i samarbete med PRO Gustavsberg-Ingarö och Värmdö, Hemmestahöjdens hyresgästförening, Mötesplats Stavsnäs, Föreningen Guldkanten, Församlingar: Värmdö och Djurö-Möja -Nämdö, Värmdöbostäder samt Röda Korset Värmdö.

Är du intresserad av att delta?

Läs mer på varmdo.se/seniorcenterdiamanten