Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 2 2021

Bildskärm med ett brev

Nu kan du som invånare och företagare få post från kommunen till din digitala brevlåda

Från och med den 17 november kommer kommunen skicka fakturor digitalt till alla som har en digital brevlåda.

Under vintern och våren 2022 kommer även andra typer av post från kommunen börja skickas digitalt. Om du vill fortsätta att få din post från kommunen i din vanliga fysiska brevlåda finns den möjligheten förstås kvar. Många upplever att det är smidigt att få sin post från kommunen, så som fakturor och beslut, tillsammans med annan myndighetspost som deklarationen, pensionsbesked med mera till sin digitala brevlåda.

Med satsningen kan kommunen bättre möta många invånares och företags förväntningar om en mer digital kommunikation med kommunen.

Samtidigt leder omställningen till minskade kostnader för fysiska papper och porto samt en minskad miljöpåverkan. Digital post anses också kunna skickas med högre säkerhet än fysiska brev.

Om du inte redan har en digital brevlåda så är det lätt att öppna en sådan om du har en e-legitimation.

Bra information finns på internet, till exempel på digg.se.

Du kan också vända dig till Värmdö kommuns servicecenter på 08-570 47 000.