Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 1 2022

En stolpe med flera olika pilskyltar i Gustavsbergs centrum.

Ny skyltning för ökad trygghet

I juni blir det lättare att hitta i Gustavsbergs centrum med omnejd. Ny skyltning ska öka orienterbarheten i centrum och på så sätt stärka tryggheten för alla besökare samt bidra till en upplevelse av att området är omhändertaget och välkomnande.

Gustavsbergs centrum används av många besökare för lika många syften. Men det kan vara svårt att hitta till de olika målpunkterna i centrumområdet, till exempel från busshållplatserna till Ekvallen, Äventyrsleken och badhuset.

Att det är lätt för besökaren att hitta i ett område och vilken väg den ska gå för att hitta rätt, är en viktig del i upplevelsen av trygghet på en plats. Initiativet till att skylta i Gustavsbergs centrum kom ur ett trygghetsarbete som kommunen höll tillsammans med bland annat fastighetsägare och experter på trygghetsfrågor.

Det är en del i ett större projekt att få hela centrum och Ekvallen att hänga samman med en god orienterbarhet. Skyltningen blir ett första steg. Skyltningen kommer att färdigställas under sommaren och utgörs dels av tavlor med kartbilder över området. Dels av ett antal skyltar som anger åt vilket håll olika målplatser ligger, till exempel badhuset, bandyplan, parkeringen och teatern.

Skyltarna placeras runt om i hela området för att leda besökare rätt, oavsett om de kommer till parkeringen med bil, eller anländer med buss eller till fots