Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 1 2021

Porträtt på Deshira Flankör, kommunstyrelsensordförande och Cecilia Lejon, kommundirektör

Nytt år – nya möjligheter och utmaningar

År 2020 gjorde Värmdö kommun ett ekonomiskt resultat som översteg budget med flera procentenheter. Det gjorde en absolut majoritet av Sveriges kommuner. Anledningen till det är både enkel och komplicerad.

Även om en kommun behöver visst överskott för att kunna finansiera sina investeringar finns det inget självändamål för en kommun att göra stora vinster. Vi som kommun ska alltid leverera bästa möjliga verksamhet tillbaka till medborgaren för varje skattekrona. När Sveriges kommuner gör vinster likt de 2020 kan det till del ses som ett misslyckande, då vi antingen inte har levererat service och stöd för tilldelade pengar eller haft ett för stort skatteuttag. Inget av det stämmer dock för Värmdö kommun. Det ekonomiska resultatet beror till största del på extra statsbidrag som gavs då regeringen förutspådde att skatteintäkterna skulle bli lägre än vad de visade sig bli. Det ekonomiska resultatet är alltså vad vi skulle kunna säga ett dopat resultat då det består av tillfälliga anslag.

2020 var året då Värmdö kommun höjde sin ranking i såväl Svensk Hållbarhet som Svenskt Näringsliv och fick bästa nöjdmedborgarindex på 10 år, höjde meritvärden för barn och unga och mycket, mycket mer.

Stora delar av den kommunala ekonomin är inte kortsiktig, den är långsiktig. Att erhålla tillfälliga riktade medel från staten får inte per automatik ett värde för verksamheten och Värmdöbon om vi inte investerar dem i åtgärder som får långsiktiga effekter. Vi behöver arbeta, varje dag, för att långsiktigt säkerställa att det arv vi lämnar till kommande generationer, och där vi utgår från god ekonomisk hushållning (läs mer om årsredovisningen på sida 3).

För att klara det behöver vi arbeta smartare. Det räcker inte längre att arbeta fortare eller ständigt förbättra det vi gör. Vi behöver hitta sätt att arbeta annorlunda. Vi vet inte exakt hur välfärden kommer att levereras om 2 år, om 5 år, om 10 år. Vi vet att behovet kommer finnas, att förväntningarna kommer att öka, och att färre ska utföra mer. Sedan årsskiftet arbetar Värmdö kommun därför samlat med frågor som rör innovation, verksamhetsutveckling och välfärdsteknik i det som vi kallar Vårt smartare Värmdö (läs mer på sidan 7).

Värmdö kommun har stor potential och många möjligheter. Vi har också en del utmaningar. Många av våra verksamheter bedrivs i verksamhetslokaler som inte är ändamålsenliga eller som har stora underhållsbehov. Vi kommer behöva göra investeringar i våra samhällsfastigheter för att långsiktigt ha lokaler som möjliggör både kostnadseffektivitet och kvalité i våra verksamheter. Slutligen, vi är fortfarande mitt i en pandemi. Den uthållighet och det engagemang som ni som Värmdöbor har visat under pandemin slår oss ibland med häpnad. Tillsammans tar vi oss igenom.

Håll i, håll ut, håll avstånd och gynna lokala näringsidkare i vardagen!

Den uthållighet och det engagemang om ni som Värmdöbor har visat under pandemin slår oss ibland med häpnad.

Deshira Flankör
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Cecilia Lejon
KOMMUNDIREKTÖR