Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 1 2021

Tre män på en båt

Släpp gäddorna loss det är vår!

Visste du att världens mest uppföljda våtmark heter Hemmesta sjöäng? Det internationellt uppmärksammade pionjärprojektet ePIKE ska ge gäddorna en ljusare framtid.

I det här helt världsunika forskningsprojektet vill vi försöka komma gäddorna nära på ett helt nytt och innovativt sätt. Och då är Hemmesta sjöäng, med sina specifika biologiska egenskaper, helt rätt ställe att verka på, berättar Göran Sundblad, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Det är Göran och hans forskarteam från SLU som i samarbete med Sportfiskarna och Värmdö kommun driver projektet ePIKE, vars främsta mål är att lära sig mer om gäddan, dess naturliga habitat och ultimata livsvillkor för att säkerställa en kvalitativ beståndsövervakning och en god återväxt av gäddan i vår skärgård. Det världsunika projektet använder DNA från vattenprover, kameror och rörelsesensorer för att övervaka, analysera och dokumentera gäddorna som kommer till Hemmesta sjöäng för att leka.

Gäddorna har det svårt i vår skärgård idag berättar Victor Sandberg från Sportfiskarna. Vi människor gör stora ingrepp i vattenmiljön vilket gör att fiskarnas naturliga lekmiljöer försvinner. Därför är restaurering av våtmarker och projekt likt dessa väldigt viktiga för att återställa gäddans roll som toppredator i ekosystemet.

Och så är det ju ganska häftigt att kunna följa gäddorna via film!