Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 2 2022

Snart blir livet lite enklare

Vi på kommunen gör allt vad vi kan för att det ska bli verklighet. Det är inte ett lätt arbete men vi siktar högt och tar små steg längs en väg som ibland är lite guppig.

Lagar måste förstås följas och vi behöver anpassa oss efter nationell standard. Men målet vet vi: vi vill att invånare och företagare enkelt ska kunna få relevant
information och ha koll på sina ärenden hos
kommunen, digitalt och tydligt.

Det vi också vet är att de allra flesta vill kunna uträtta sina ärenden själva och med mobilen eller datorn. Mer information i rätt tid och som gäller just mig, är andra önskemål. Högst relevanta och realistiska önskemål,
tycker vi, och vad ni vill och tycker är alltid det vi utgår från när vi utvecklar oss och våra tjänster.

Proaktiva självbetjäningstjänster tror vi inte bara underlättar för dig som invånare och företagare, utan också för oss som arbetar i kommunen. Vi ser det som ett sätt att vara varsam med de resurser vi förfogar över. Det innebär inte att det personliga mötet ska
tas bort. Tvärtom ser vi att vi får tid för mer kvalitativa möten, där det behövs och för dem som behöver det. Samtidigt som de som vill hantera mer av sina ärenden själva ges möjlighet att göra det.

Håll utkik! Snart möts vi i en digital enhet nära dig.