Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 1 2022

Ukrainska flaggan.

Stöttning av nyanlända från Ukraina

Just nu pågår ett arbete med att hitta lösningar kring hur kommunen på bästa sätt kan stötta de nyanlända flyktingarna från Ukraina som väljer att bosätta sig i Värmdö. Ingår gör också uppgiften att stärka beredskapen för att ytterligare intensifiera insatserna om situationen förändras.

Ett av initiativen var det samverkansmöte i mars som kommunen bjöd in det lokala näringslivet till för att gemensamt samtala om hur vi kan tillvarata de nyanländas kompetenser. Samverkansmötet följdes upp med en rekryteringsträff i april som anordnades av arbetsmarknadsenheten.

Syftet med träffen var att erbjuda en plattform där det lokala näringslivet och ukrainska personer nu boende på Värmdö kommun kunde mötas. Runt trettio kandidater mötte de arbetsgivare som kommit till Värmdös kommunhus.

På plats fanns en blandning av branscher representerade med allt från lokalvård, besöksnäring till åkeri och grönskötsel. Flera företag, som inte själva hade möjlighet att vara på plats, hade skickat anslag på engelska där de beskrivit vilken kompetens de önskade rekrytera och vart de som var intresserade skulle vända sig.

Med hjälp av översättningsappar, tolk på plats, engelska och kroppsspråk resulterade träffen i drygt femton inbokade intervjuer, flera förmedlade kontakter samt många givande samtal och möten. Ytterligare en rekryteringsträff planeras under juni.

Arbetsmarknadsenheten har dessutom en pågående dialog med arbetsgivare och försöker lyssna av behovet från målgruppen, förmedla kontakter och erbjuda forum för arbetsgivare och arbetssökande att mötas.

Tillsammans med kommunens arbete pågår flera ideella initiativ. Många värmdöbor har öppnat sina hem och hjärtan för att välkomna ukrainare till Värmdö. Många värmdöbor som har ukrainare boende hos sig har också kontaktat arbetsmarknadsenheten och bett om tips för att komma i kontakt med näringslivet. Även här har förmedlade kontakter lett till anställning.