Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 3 2022

Solnedgång över havet

Svårtillgängliga pärlor synliggörs via Google

I ett unikt samarbete mellan Stockholm Archipelago, Skärgårdsstiftelsen och Google synliggörs nu ytterskärgården i sin höstskrud genom en 360-gradersvy i tjänsten Street View.

Projektet har potential att bidra med turistekonomiska vinster till hela
skärgårdens aktörssystem i form av ökade intäkter och fler jobb. Enligt en nyligen genomförd studie av analysfirman WSP skulle en förlängning av säsongen,
som tjänsten antas kunna inspirera till, bidra till att öka skärgårdens intäkter
med upp till 50 miljoner kronor.

Analysfirman uppskattar även att en förlängd säsong har potential att möjliggöra 45 nya jobb i Stockholms skärgård. Det skulle innebära att de totala intäkterna under året har potential att uppgå till mellan 850 miljoner till över 1 miljard kronor samt att 950 jobb skulle genereras som en direkt följd av skärgårdens besöksnäring.