Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 1 2021

Karta över de stigar som beskrivs i texten.

Tips på kultur- och naturupplevelser i Värmdö!

Värmdö bjuder på många fina promenadstråk och
vandringsleder.

varmdo.se/promenader Länk till annan webbplats. finner du digitala foldrar om respektive stråk.

Hälsans stig tar dig genom norra delarna av Gustavsberg på en trevlig promenad som är cirka 6 km. Slingan är markerad med Hälsans-stig skyltar och går längs lågt trafikerade vägar och gång- och cykelvägar varför den är gångbar året runt.

Kulturstig Pilhamn går längs Farleden Kolström och passerar delvis genom Ingarö gamla sockencentrum som Riksantikvarieämbetet definierat som en miljö av rikshistoriskt intresse. Stigen är 1,7 km lång och går från Ingarö kyrka till Dyviken.

Stavsnässlingan erbjuder en promenad där du kan lära känna historien och naturen i byarna Stavsnäs och Höl och områdena runt omkring. Går du hela slingan är den 5,7 km lång men den kan också delas upp i kortare etapper.