Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 2 2021

En trähus-skylt med en familj. 

Trä en viktig del av Värmdös hållbara samhällsbyggande

Trä är ett förnyelsebart material med flera positiva egenskaper ur ett hållbarhetsperspektiv – ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

För att öka användandet av trä har Kommunstyrelsen beslutat om en träbyggnadsstrategi. Målsättningen med träbyggnadsstrategin är att stötta ett klimatvänlig byggande, det vill säga att minska koldioxidutsläppen, binda koldioxid och stötta användningen av förnyelsebara material.

hur då?

Värmdö kommun ska pröva trä vid alla kommunala byggnationer och föra ett aktivt markanvisningsarbete för att öka träbyggandet. Vi ska långsiktigt följa upp träbyggnadsprojekten och öka kompetensen kring klimatberäkningar och klimatdeklarationer för att bättre kunna jämföra byggnader ur klimatperspektiv.

Kommunen ska även föra en aktiv dialog med arkitekter, byggherrar och entreprenörer för fortsätt utveckling av träbyggandet.

Definition av träbyggnad:
En byggnad är en träbyggnad när den bärande stommen till huvuddelen utgörs av träbaserat material.