Talande webbLyssna

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 3 2020

En duschrull-stol.

Foto: Nordic Weltech

Välfärdsteknik och digitalisering på Djuröhemmet

Ny teknik testas på äldreboendet Djuröhemmet för att öka de boendes säkerhet och självständighet samt skapa en ökad trygghet för medarbetarna.

Ett automatiskt duschsystem, en smart toalett samt IR-baserade trygghetssensorer med AI är alla delar av satsningen.

Automatiskt duschsystem

Ett automatiskt duschsystem tvättar kroppen och håret medan den äldre sitter på en specialdesignad duschrullstol som enkelt kan rullas in och ut ur duschen. Produkten ger den individ som idag behöver hjälp med att duscha en mycket högre grad av självständighet, värdighet och integritet. Studier visar att ökad självständighet kopplat till badrumsbesök bidrar till en ökad grad av självständighet även i andra sammanhang. För medarbetarna så minskas även antalet tunga lyft kopplat till duschmomentet.

Smart toalett

Smarta toaletter har med framgång börjat implementeras inom äldreomsorgen och används redan nu av miljontals äldre i Asien. Den smarta toaletten monteras på en befintlig toalettstol och både torkar och tvättar användaren. Utvärderingar visar hur den förbättrar den äldres självbestämmande och vardag. Studier visar att närmare 12 % av de äldre som får en smart toalett, blir helt självständiga.

IR-baserad trygghetskamera med AI

Den senaste generationen av trygghetssensorer som både skyddar brukarens integritet och underlättar tillsynen har installerats i sex boendelägenheter på Djuröhemmet. Tillsynen sköts med hjälp av IR- sensorer som avpersonifierar individen och därigenom skapas en integritetsvärnande tillsyn. Trygghetssensorerna som har inbyggd bildanalys larmar via en app vid kritiska händelser, exempelvis förebygger den fallolyckor.

Verksamhetsutveckling med hjälp av välfärds­teknik är viktigt för att såväl öka patientsäkerheten, integriteten och frigöra mer tid för de boende. Vi vill gärna också bidra till att stimulera till en ökad kognitiv förmåga som leder till mer självständighet. Utvärdering av insatserna kommer att göras under nästa höst, berättar Madeleine Qvarforth, strateg och projektledare för projektet.

De tre produkterna kommer att testas och utvärderas under ett års tid. Projektet finansieras med medel som är avsatta för att driva den digitala utvecklingen i Värmdö kommun.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar