Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 1 2021

Vårt smartare Värmdö

KRÖNIKA: CECILIA LEJON & MONA EKESRYD

I vår nära framtid måste färre kunna göra mer för fler.

I Värmdö, precis som i resten av Sveriges kommuner och regioner, ser vi en framtid där vi blir allt fler äldre i takt med att vi blir allt färre i arbetsför ålder. Det ger oss en ekvation där färre måste kunna göra mer för fler till en lägre kostnad. Därför pågår ett intensivt arbete i våra offentliga organisationer med att försöka hitta lösningar på ekvationen utan att tumma på service eller kvalitet till medborgare och företag.

Hur ser då framtidens leveranser av välfärdstjänster ut?

Det är egentligen ingen som fullt ut har svaret på den frågan. Det vi vet är att det inte kommer att se ut som det gör idag. Vi vet att behoven av våra tjänster kommer att öka i högre takt än våra intäkter. Vi vet att kompetens inom välfärdssektorn kommer att vara en bristvara. Vi vet att den teknologiska utvecklingen går framåt i ett rasande tempo och vi vet att förväntningarna på oss som kommun, rättmätigt, höjs i takt med att samhället i stort utvecklas.

Allt detta, sammantaget, gör att vi behöver arbeta smartare. Vi behöver bli ett smartare Värmdö som skapar mer värde för varje skattekrona vi använder.

Tillsammans blir vi ett smartare Värmdö med stolta medborgare genom motiverade och sunda medarbetare.

Vad innebär det för värmdö kommun?

Vi har en generellt en välfungerande och välskött kommun. Vi står oss bra i flertalet jämförelser med övriga Sveriges kommuner och det ger oss bra förutsättningar. Beslut kring mål och budget 2021 - 2023 har gett oss möjlighet att utforska och påbörja arbetet mot framtidens välfärdstjänster. Det arbetet är i full gång på flera nivåer. Vi brukar jämföra det med hur vi tar oss an bygget av ett nytt bostadsområde. Vi behöver ha en stabil grund och väggar och golv innan vi kan tapetsera och möblera fint för medborgarna.

Just nu bygger vi grunden - vår digitala infrastruktur. Parallellt inför vi automatiserade tjänster där det är möjligt och kostnadseffektivt. Det behöver vi göra för att frigöra resurser. Våra viktigaste resurser – våra medarbetare. Vi behöver arbeta för att våra medarbetare, används där de skapar mest värde. Vi behöver medarbetare som både har förutsättning och förmåga att leverera i en ny tid.

Vi gör detta arbete tillsammans och vi gör det strukturerat. Vi utforskar. Vi testar. Vi lär oss. Tillsammans blir vi ett smartare Värmdö med stolta medborgare genom motiverade och sunda medarbetare.

Nyfiken på Vårt Smartare Värmdö?

I vår egen podcast får du lyssna på några av de främsta utvecklingsambassadörerna i kommunen och höra dem berätta mer med egna ord om vad som är på gång. Du hittar podden på Spotify eller på

varmdo.se/ smartarevarmdo