Talande webbLyssna

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 3 2019

Zeynab ler.

Zeynab & träningen

Juli månad 2019 blev en pilot-månad för ett projekt mellan Komvux Värmdö och ESF projektet Hälsofrämjande etablering. Piloten syftade till att skapa en hälsofrämjande aktivitet för kvinnor på SFI-utbildning. Det speciella med denna pilot är att träningspassen leds av en SFI-elev själv, Zeynab.

Projektet

Projektet fick sin början när Komvux Värmdö insåg att det fanns en efterfrågan bland deras SFI-elever att de ville motionera mer. I samma stund kom det fram under en praktikintervju att Zeynab, en kvinna inom SFI-utbildningen, hade mycket erfarenhet som personligtränare. Komvux Värmdö började därmed samarbeta med ESF-projektet Hälsofrämjande etablering för att driva ett projekt där kvinnor som går SFI-utbildning får möjligheten att träna tillsammans. Hälsofrämjande etablering ett nationellt projekt som drivs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och genomförs på sex platser i landet. Värmdö kommun, Nacka kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Regionen är delprojektägare i ett av dessa sex stycken projekt, under namnet Samordningsförbundet VärNa. VärNa arbetar för att genom samverkan och utveckling av nya arbetssätt underlätta för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma närmare egen försörjning.

– Det här pilot-projektet flätar ihop studier, arbetsmarknadsinsats och hälsofrågor på modersmål för en grupp som har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden säger David, arbetsmarknadskonsulent på Värmdö kommun och projektmedarbetare i Hälsofrämjande etablering.

För att delta på träningspassen, krävs det att en är inskriven på SFI-utbildning. Träningspassen är enbart för kvinnor. Vilket skapar en trygghet för kvinnorna när de tränar. I många av kvinnornas hemländer, tränar män och kvinnor på olika tider. Då vill en efterlikna den tryggheten i projektet. Samtidigt har Hälsofrämjande etablering ett speciellt uppdrag att särskilt se på kvinnans roll.

Zeynab och träningen

Träningspassen leds av Zeynab, som själv går SFI-utbildning. Hon har arbetat som personlig tränare i hela 12 år, mestadels i Iran. Hon dansar även en hel del, Iransk dans och aerobics. Vilket är en stor del av hennes egna pass – dans och aerobics. Zeynab uppskattar att hon talar 75 % modersmål och 25 % svenska på träningspassen. Först brukar hon köra instruktionerna på hennes modersmål och sedan på svenska. Zeynab säger själv att träningspassen hjälper henne med hennes SFI-utbildning, då hon utmanar sig själv att prata svenska. När Vårt Värmdö trä ar Zeynab har hon redan i lett tre stycken träningspass och det märks att projektet uppskattas av kvinnorna. De ber om mera pass och andra typer av träning till exempel simning eller vollyboll. Många vill även ta med sig sina systrar och döttrar. Zeynab har även hon stora planer för projektet, vilket märks i hennes engagemang för träningen och för kvinnorna. Hon berättar att hon gärna skulle vilja bilda en grupp av kvinnorna i projektet och låta dem tävla i aerobics.

Projektet erbjuder mer än bara träning för kvinnorna, det är även en fristad från jobbiga tankar. Zeynab säger att många kvinnor har jobbiga tankar från hemlandet och allt vad ny etablering innebär, träningen skapar då en chans att koppla bort de tankarna. Samtidigt som de får även nya vänner, knyter nya kontakter och självklart förbättrar sin hälsa.

Framtiden

Projektet utvärderas under höst 2019.

– När det gäller fortsättningen på piloten är kommunen positiv till att skapa en hållbar lösning där träning kan erbjudas i samband med SFI undervisning. Jag tittar just nu på några sådana lösningar med inget är klart än säger David.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar