Angående den höjda terrorhotnivån

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Säkerhetspolisen meddelade under torsdagen att terrorhotnivån i Sverige höjs från 3 till 4 på en femgradig skala. Läs mer om vad det betyder i praktiken här.

Säkerhetspolisen (SÄPO) meddelade under torsdagen att terrorhotnivån i Sverige höjs från 3 till 4 på en femgradig skala. Beslutet att höja terrorhotnivån beror inte på någon enskild händelse utan ska ses i ett strategiskt och långsiktigt perspektiv. Höjningen ska fungera som en signal till alla berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbeta med åtgärder för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa.

Säkerhetspolisens uppmaning till allmänheten är att vi ska fortsätta leva som vanligt, men samtidigt också vara medvetna om det säkerhetsläge som råder och vara vaksamma på avvikande beteenden.

Vad gäller i Värmdö?

Värmdö kommuns verksamheter är öppna som vanligt, vi följer utvecklingen och har löpande dialog med aktuella aktörer, exempelvis polis och räddningstjänst. Primärt arbetar kommunens anställda än mer inriktat med att på olika sätt säkerställa samordning av trygghetsskapande åtgärder, något som vanligtvis också ingår i rutinarbetet.

Vad kan du som privatperson göra?

Håll dig uppdaterad genom att ta del av information från ansvariga myndigheter. Kom ihåg vikten av att vara källkritisk och att aldrig sprida obekräftad information. Genom att vara källkritisk och inte sprida vidare information du inte kan bekräfta kan du bidra till att minska oro och onödiga spekulationer. Att vara källkritisk är att ta ansvar.


Ta dela av mer information om läget och lär dig mer via:

Höjning av terrorhotnivån till högt hot - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se) Länk till annan webbplats.

 

Frågor och svar om den höjda terrorhotnivån | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Förebyggande arbete mot attentat och terrordåd (msb.se) Länk till annan webbplats.

Terrorism - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Källkritik - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Tipsa polisen | Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

 

Har du behov av stöd eller har vidare frågor?

Var inte ensam – prata med någon!

Stöd vid oro - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Mer information kommer löpande.