Arbetet med ny näringslivsstrategi är påbörjat

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Under måndagen hade näringslivsrådet sammanträde. Fokuspunkter på mötet var omvärldsbevakning och hur vi tar nästa steg i arbetsprocessen mot en ny näringslivsstrategi och vikten en gemensam målbild.

– Det finns en samsyn kring behovet av en gemensam nulägesbild och framför allt långsiktig riktning framåt. Vi hade bra diskussioner om hur vi nu konkret lägger upp och involverar både näringsliv och kommunens relevanta tjänstepersoner i det utvecklingsarbetet. Ett växande näringsliv är bra för alla värmdöbor genom fler jobb på hemmaplan, säger Carl Kangas, kommunstyrelsens ordförande.

Mötet fick även besök från Solna stad då deras näringslivschef, Evrim Erdal var där för att berätta om hur de jobbar med näringslivsfrågor.

– I vår arbetsprocess mot en ny näringslivsstrategi är en viktig del att lyssna in hur andra kommuner gör. Först ut är Evrim Erdal, näringslivschef Solna stad som berättade om deras framgångsfaktorer och utmaningar. Det inspirerar oss i vårt fortsatta näringslivsarbete framgent, säger Ulla Rådling, näringslivschef.

Syftet med rådet är ett forum för dialog mellan näringsliv, akademi och kommun, med uppgift att verka för näringslivets hållbara utveckling och att främja etablering av nya företag i kommunen.