Åtgärdsvalsstudie för väg 222 och 274

Publicerad

Vägskyltar mot Gustavsberg 222:an

För att skapa samsyn och säkerställa att kommande planering kan förenas med vägarnas funktion och den ökade efterfrågan på framkomlighet i transportsystemet har Trafikverket, Värmdö kommun och Region Stockholm genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 222 och 274.

Målet för åtgärdsvalsstudien har varit att få en gemensam syn på de behov som finns i transportsystemet samt vilka åtgärder som skull ge bäst nytta om de kan genomföras. En åtgärdsvalsstudie tittar förutsättningslöst på vilka behov som finns och sedan alternativ till lösningar. I processen följer man en så kallad fyrstegsprincip som innebär att man i första hand vill tänka om, det vill säga först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. I andra hand optimera, att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen. I tredje hand bygga om och som sista alternativ bygga nytt.


Ta del av rapporten hos trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.