Automatiska påminnelser vid bygglov

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommun har infört automatiserade påminnelser vid bygglov. Det både förbättrar servicen gentemot den som ansökt och sparar tid för handläggarna.

För att minimera risken att du som ansökt om bygglov missar att nyttja ett godkänt bygglov eller att skicka in handlingar inför start- och slutbesked får du nu en automatisk påminnelse via e-post när sista datum börjar närma sig. Målet med den nya automatiseringen är att den som skickar in en ansökan hos Värmdö kommun ska bli bemött med god service där vägen fram till ett godkänt bygglov är tydlig att förstå och hantera.

De automatiska påminnelserna kommer också att skapa en mer hållbar arbetssituation och frigöra tid från handläggarna när de inte längre behöver söka fram bevakningar och skicka ut en påminnelse manuellt som tidigare. Det leder också till att det blir färre ärenden öppna där det är oklart om byggherren har börjat bygga eller inte.

- En automatiserad hantering innebär både tidsvinster för våra medarbetare och samtidigt ett bra bemötande gentemot den sökande som får möjlighet att se över sina bygglov och skicka in de handlingar som behövs. Vi ser även över möjligheten att använda automatiseringen i andra typer av ärenden, exempelvis med tillstånd för enskilt VA och strandskydd, säger bygg- och strandskyddsenhetens chef Mikael Sköldberg.