Behåll den nuvarande bussterminalen i Slussen

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Hemställan om att behålla den nuvarande bussterminalen i Slussen fram till att terminalen i Katarinaberget tas i bruk 2025.

Värmdö kommun har skickat en hemställan/begäran till Trafiikförvaltningen.

Stockholms stad planerar överdäckningen av Stadsgårdsleden med start i juni 2024. Detta har lett till att staden meddelat att den tillfälliga terminalen behöver flyttas till en ny tillfällig plats mellan gamla Birkaterminalen och Fotografiska. Flytten planeras ske i maj 2024.

Värmdö kommun säger nej till flytt av den tillfälliga terminalen. Terminalen bör ligga kvar fram till att terminalen i Katarinaberget tas i bruk. Eventuell flytt till ny tillfällig plats mellan Birka och Fotografiska innebär längre gångavstånd för byten mellan Värmdöbussar, tunnelbana och innerstadsbussar för redan hårt prövade Värmdöbor.

Om flytt ändå sker begär Värmdö kommun att hållplatslägen för Värmdöbussarna ska ligga närmast tunnelbanan för ett så kort gångavstånd som möjligt för kommunens kollektivtrafikresenärer. Det är rimligt utifrån att Värmdöbussarna hittills legat längst bort.

Carl Kangas

Kommunstyrelsens ordförande

Cecilia Lejon

Kommundirektör

Lyssna på inslaget P4 stockholm: Slussenterminal flyttas – Harry kan behöva gå 700 meter - P4 Stockholm | Sveriges Radio Länk till annan webbplats.