Biologiska mångfaldens dag närmar sig

Publicerad

Pollinatörer. Foto: Gundula Kolb

Pollinatörer. Foto: Gundula Kolb

Den 22 maj är det dags igen för Biologiska mångfaldens dag. Ett initiativ instiftat av FN för trettio år sedan med syftet att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. Vill du vara med och bidra? Varmt välkommen att ta del av våra främsta tips!

Våra kommunekologer Gundula Kolb och Marianne Haage listar här några av sina främsta tips på hur du kan medverka till den biologiska mångfalden.

  • Värna våra gamla träd, såsom äldre ekar och tallar. Den här typen av träd har mycket känsliga rötter. Var därför varsam med marken under och runt trädet. Låt också de här träden stå kvar. Ibland måste riskträd tas ner, men oftast kan träden bevaras genom beskärning.
  • Förvandla din gräsmatta till en sommaräng genom att bara klippa den i slutet av sommaren. Det kommer bin, fjärilar och en mångfald av växter att uppskatta.
  • Skapa fristäder för fåglarna i din trädgård eller uteplats. Det kan till exempel vara fågelholkar, blommande buskar och träd som du låter stå kvar.
  • Värna mörkret och släck utelampan om natten.
  • Anlägg en nektarrestaurang! Till exempel en blomrabatt, där du väljer inhemska växter som har pollen och nektar, såsom åkervädd och backtimjan.
  • Köp ekologiska livsmedel i så stor utsträckning som du har möjlighet till.
  • Lämna så kallad död ved i trädgården. Vad är då död ved? Det är till exempel grenar, rishögar, stammar och hela döda träd. De är perfekta mat- och boplatser för fåglar och insekter.
  • Surfa in på Artportalen.se Länk till annan webbplats. och sprid medvetenhet om den biologiska mångfalden genom att rapportera in blommor, djur, svampar med mera.
Motaggsvamp. Foto: Marianne Haage

Motaggsvamp. Foto: Marianne Haage

text

  • Värna våra känsliga sjöar och hav genom att undvika båtbottenfärger. Använd hellre borsttvätt eller anmäl dig till havstulpanvarningen Länk till annan webbplats., en gratis sms- och e-posttjänst som meddelar när havstulpanerna börjat växa till sig och det är dags att se över sin båtbotten.
  • Töm båttoaletten på sugtömningsstationer och undvik att kissa i vattnet. Bara tre deciliter urin kan göda tusen liter vatten med giftiga alger!